2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!

Pozn. autora: Tento článek byl napsán v dubnu 2013 a reagoval na důsledky skončení absurdního kultu 2012 a s ním do jisté míry související ágonii současné společnosti, která však nemůže trvat věčně a může se proměnit ve výbušnou třaskavinu.

Václav Bláha IV, 7. 9. 2014

Pozn.: nejprve jsou v článku uvedeny citáty a poté je uveden samotný článek.

Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.
– Václav Bláha IV

Ezoterika je jen převlečený konzum.
– Václav Bláha IV

Ezoterické tady a teď je vlastně taková forma materialismu – užívat si nyní a nemyslet na to, co bylo a co bude.
– Václav Bláha IV

Zásadním problémem ezoteriků je, že ze svého slovníku vypustili slovo utopie.
– Václav Bláha IV

Ezoterika je filozofický systém, který zpřístupnil masám solipsismus a zabalil ho navíc do orientálních pozlátek.
– Václav Bláha IV

Fascinuje mne, jak někteří konspirační teoretici věří na ezoteriku. Na jedné straně máme tvrzení o konspiracích alá Zednáři (ti mimochodem také více než trochu inklinují k ezoterice) a na druhé straně tito lidé věří na ezoterické bludy, které dnes padají doslova z regálů všech knihkupectví oproti třeba knihám o bankách apod. Kdo tohle sakra vymyslel?
– Václav Bláha IV

Problémy osobně vidím tři: 1. svět není konstantní a vyvíjí se, ať chceme nebo ne (tohle ale není ani problém, resp. je jím jen ve vztahu k obecně konzervativnímu vidění světa), 2. technologie jako vše zneužity budou a nakonec svobodu potlačí, 3. lidé vlastně ani o svobodu zájem nemají a chtějí, aby jim vůdce dal nažrat a hlavně je pobavil – chléb a hry.
– Václav Bláha IV

Blba poznáte tak, že nikdy neřekne nevím (pozn.: to na ezoteriky celkem sedí).
– Václav Bláha IV

Tak nám velmi neslavně proběhl slavný 21. prosinec ještě slavnějšího roku 2012 a nic zázračného a ani neobvyklého se nekonalo. Tedy vlastně jedno ano. Bublina posledních let tak splaskla a tím vlastně nastala ona apokalypsa, resp. hezky česky řečeno odhalení, které samozřejmě neodhalilo nikoho jiného než právě ezoteriky samotné (a jejich myšlení). Mnozí ezoterici si dopředu již vytvářeli alibi, že změna nakonec bude implicitní, či ji kazí materialismus anebo se oddálí úplně. Přiznat chybu bude přirozeně pro široké masy bloudících (a bludařů), kteří koketovali s ezoterikou a iracionalitou jako takovou bolestivé a popravdě – možná trochu paradoxně – to ani na velkou oslavu nevidím v pomyslném kotli kritiků ezoteriky, mezi které se pochopitelně konstantně řadím i já. Z logického splasknutí bubliny, které ani nemohlo z principu skončit jinak, vyplývají důsledky pro celou společnost. Ta se tak bude nucena realitě postavit čelem v mnohem komplikovanější pozici než před lety (jelikož je již poněkud unavená a nepochopitelně čím dál více atomizovaná), a nebo dobrovolně rezignovat a následně tak spáchat politickou sebevraždu.

Disent si však bude muset stanovit jasné cíle a musí mít potenciál naplnit modus vivendi v rámci širší společnosti. Pokud toto nebude schopen naplnit, tak se prakticky mýtus 2012 stává sebenaplňujícím se proroctvím a zažíváme přinejmenším opravdu sociologický konec světa. Problémy již dnes nelze ignorovat.

Když jsem před více jak dvěma lety napsal článek 2012: Vesmírný podvod!, [1] který nesl podtitul: Je ohroženo duchovno nebo rozum?, tak jsem si získal řadu příznivců i odpůrců. Na tento článek logicky navazuje dnešní text (a budou i ti příznivci a odpůrci). A mohu jen zopakovat, že tato doba je dobou, kterou lze označit za dobu zvláštní, fascinující a v neposlední řadě také mediálně atraktivní. Společnost začíná tíhnout čím dál silněji k sobectví, povrchnosti a bizarní mystice, kterými si svoji pohodlnost potvrzuje. Mediální bulvarizace různých témat přispívá ke zjednodušení a nepochopení světa kolem nás.

Po proběhnutí zmíněného data vyvstala postupně mezi příznivci ezoteriky frustrace z nenaplnění tužeb a nesporně bude narůstat. Svět nebyl očištěn, nepřiletělo UFO, nezasáhl Bůh, nenastal zlatý věk a ani lidé nezískali telepatické schopnosti či něco podobného – absurdního/iracionálního/bizarního. Ezoterici tak budou postupně reagovat na toto ,,nic“ různě. Lze předpokládat, že zásadními faktory bude jak jejich politické přesvědčení, tak sociální třída. Vyšší ekonomické třídy se navrátí pravděpodobně k hédonismu a ryze materiálnímu a sobeckému pojetí života. Ne, že by snad jejich podání ezoteriky bylo jiné (viz jeden z mých citátů v úvodu tohoto článku). Spíše jim však šlo o ono vysvětlení. Nižší třídy naopak definitivně pochopí, že jejich problém za ně nikdo nevyřeší a lze očekávat jejich postupnou radikalizaci. S vystřízlivěním ezoterikou mohou jejich řeči o lásce a jednotě býti s postupujícím časem nahrazeny spíše nenávistnými řečmi a možná i konáním. Tím netvrdím, že ezoterika jako fenomén končí. To v žádném případě, nicméně se stane spíše osobní vírou některých jedinců či ve skupinovém pojetí v reformovaném hávu některých sekt. Celkově však oslábne a ztratí své místo v rámci jednoho hlasitého proudu. S tím skončí i její soudobé eschatologické paradigma. V každém případě je ezoterika jako pomyslný zip, který se zapíná či rozepíná a nyní nastává druhá fáze. S koncem kultu 2012 se mohou a pravděpodobně i budou otřásat další ezoterické bludy v základech. Tím spíše, že žádná z krizí soudobého světa nekončí a naopak se splasknutím této bubliny (však jak se říká, tonoucí se stébla chytá) ještě budou prohlubovat. Lze předpokládat (a je tomu jenom dobře, skoro by se mi chtělo říci: zaplať Pánu Bohu), že nekonáním avizované události na sklonku již uplynulého roku definitivně skončí poslední koalice ezoteriků s konspiračními teoretiky (tento výraz spíše použiji jako zavedený termín, aby mi bylo rozuměno než jako termín, který bych sám respektoval – přeci jen je dehonestující). To bude znamenat ústup fenoménu mašíblů (tedy ezoteriků) z politiky, což je nanejvýš plodné (ne, že by mašíblů nebylo v politice i tak dost).

Reálně lze však očekávat, že se většinová společnost v nejbližší době může celkově spíše zatáhnout do soukromí – po vzoru normalizace. To však jen do doby, dokud bude jejich sociální situace únosná. Postmoderní vyprázdnění hodnot spolu s frustrací vyplývající z nenaplněných sektářských tužeb v každém případě rozhodně představují výbušnou třaskavinu.

Bez zajímavosti též není si uvědomit spojení ezoteriky a fenoménu Svobodného zednářství. Je zvláštní, že to jen málokomu přijde divné. Nelze si nevšimnout, že velkým zastáncem ezoteriky byl např. Václav Havel. Jeho inklinování (zejména kvůli svým kořenům) ke Svobodnému zednářství je nasnadě.[2][3] Je zvláštní, že se tu spekuluje o zednářských spiknutích, ale že by mezi ně mohla patřit i ezoterika již mnohé příliš nenapadá. A zatímco je např. křesťanství pošlapáváno, tak ezoterika jenom kvete. A přitom Zednářství je na ezoterice (či lépe okultismu) postaveno.

Taktéž je nemožné přehlédnout degenerační tendence celé společnosti. To je způsobeno jejím faktickým rozkladem a ztrátou přirozených principů a hodnot, které by měla automaticky přijímat. Módní návyk k ezoterice a s tím přímo související ztráta kritického myšlení a faktické pohrdání vědou a logikou vedou společnost na pomyslný okraj útesu. Když k tomu připočteme populární hédonismus a nezájem o zakládání rodin a snahu raději peníze utratit na dovolených a pofiderních zábavách, tak nelze čekat, že se něco v tomto ohledu v pozitivním slova smyslu změní. Taktéž někteří analytici uvádějí, že Západ krachuje a svět se geopoliticky blíží velké válce na Blízkém východě – viz např. Michel Chossudovsky. [4]

Taktika ,,chléb a hry“ stále na masy platí. Zatímco lidé, kteří inklinují k investigativnímu pohledu na média a politiku, se řadu let snaží společnost informovat. Ta o tento druh informací příliš velký zájem nejeví. Jako příklad uvažování mas lze uvést úspěch série ,,Debilní kecy“ na Youtube. Ne, že bych jejím tvůrcům úspěch nepřál, ale rychlé rozšíření tohoto triviálního fenoménu jen ukazuje, o jaké informace společnost zájem má. Takže již vznikl moderní lumpenproletariát, který si své postavení zatím plně neuvědomuje, dokud má čím naplnit své bříško (a že ho zjevně plní čím dál méně či na dluh). Hlavičku má totiž prázdnou. Bez zajímavosti není ani reakce ,,konspirační“ veřejnosti na článek z webu Freepub.cz, který byl pokusným hoaxem ohledně lidského chování a s tím souvisejícími reakcemi.[5]

Osobně také nejsem zastáncem takovýchto článků a v první chvíli jsem autora dokonce kritizoval. Nicméně po zralé úvaze jsem dospěl k tomu, že se autorovi povedl majstrštyk, na kterém demonstroval, že většina lidí mnohem dříve jedná, než přemýšlí (včetně čtenářů alternativních médií).

Závěrem si tak po té vší skepsi lze položit otázky: co vlastně lze uhrát, na kolik a proč vůbec? Domnívám se, že přinejmenším morální aspekt odpovědi na tuto otázku nepochybně existuje a smysl má. Ale zda to bude stačit a kolik lidí to osloví, bohužel nevím. Obávám se však, že už se nemůže udělat více, než se udělalo a masy si již vybrali. Pasivita, která nám byla nejen ezoteriky (ale těmi zejména – ve fatalistickém balení) vnucována, musí skončit. Zároveň si nelze nalhávat, že problémy vyřešíme zástupnými a naivními řešeními jako je nákup zlata, útěk k dalším eschatologickým nesmyslům (typu 2012) a tragikomickým kočkováním mezi sebou (to musí bankovní elitu vážně těšit). Společnost z pomyslné ,,lopaty ježibabě nesesedla“. Je třeba vzít již konečně své životy do svých rukou a alespoň se pokusit něco tvořit – pro své nejbližší, pro své okolí atd. A také si neházet vzájemně klacky pod nohy. To, co tvrdím, není chilialistický blud: Máme poslední šanci, pojďme to společně alespoň zkusit.

Václav Bláha IV, duben 2013

[1]: Disidenti.org – 2012: Vesmírný podvod! Je ohroženo duchovno nebo rozum?
[2]: Knihovna Václava Havla – Martin C. Putna: Spiritualita Václava Havla
[3]: Knihovna Václava Havla – Vácslav Havel (Atom): Kniha života
[4]: Global Research – Prof Michel Chossudovsky – Archive
[5]: Free Pub – Izraelská armáda postřílela syrskou pohraniční jednotku