Cui bono Liberland Víta Jedličky?

Český občan a člen Svobodných Vít Jedlička vyhlásil mikrostát s názvem Liberland na západním břehu Dunaje mezi Chorvatskem a Srbskem.[1 až 4] Nejedná se však o jediné sporné území „nikoho“, které je pozůstatkem rozpadu bývalé Jugoslávie. Jak už to u takovýchto situací bývá, tak má i Liberland své zastánce a odpůrce. Ten nejvýraznější je překvapivě ze zahraničí, jmenuje se Wayne Madsen a je analytikem Strategic Culture Foundation. Domnívá se, že vznik mikrostátů, které se budou hlásit k libertarianismu, může být předzvěstí většího zapojení miliardářů typu bratrů Kochových do mezinárodní politiky.[5 až 7] Je tedy pokus s názvem Liberland snahou potřebného a legitimního boje proti režimu nebo naopak ostentativní instalovanou kulisou s nekalými úmysly?

Celou akci rozhodně nelze brát na lehkou váhu, protože se tím otevírá celá řada problémů. V první řadě jde o precedent, který v důsledcích může být poněkud nebezpečný. Pokud by hypoteticky mezinárodní společenství uznalo tento útvar, tak by bylo v budoucnu mnohem snazší legitimizovat nároky představitelů Vojvodiny a Sandžaku vůči Srbsku.[8 až 10] Stejně tak by se mohlo zvýšit napětí v Bosně a Hercegovině či v Makedonii[11 až 13] Ergo, po válkách v bývalé Jugoslávii a kosovské otázce by tedy „úspěšně“ pokračovala balkanizace regionu.

Problematičnost „terra nullius“, jak se latinsky označuje území nikoho, se však nyní ukazuje v celé nahotě. Představme si, že by území nikoho třeba kdekoli na světě využily např. USA a okamžitě provedly anexi a instalovaly tam vojenskou základnu. To by byl pochopitelně bezpečnostní problém a měl by (geo)politické důsledky. Zkrátka „terra nullius“ nevznikají dnes jen tak a stejně je tomu i v otázce Liberlandu. Toto území vzniklo de facto jako nárazníkové pásmo mezi Srbskem a Chorvatskem nedořešením vzniklé situace po válce mezi oběma zeměmi. Podle logiky příznivců Liberlandu by tedy nárazníkové oblasti měly přestat existovat. Jinak hrozí, že si je kdokoli může nárokovat. Představa, že si dvě země vyřeší dočasně či trvale spory nárazníkovým pásmem a časem jej někdo začne okupovat je nebezpečným precedentem mezinárodních vztahů.

Podobné situace již v minulosti však nastaly. Jako příklad uveďme tzv. Republiku Minerva, která vyhlásila svůj vznik v roce 1972. Za tímto projektem stál Michael Oliver. I tento pseudostát se klonil k libertariánství. Nicméně proti bylo království Tonga a nechalo zasáhnout svůj policejní sbor. [1] Naposledy vyhlásil své „království“ pro změnu na pomezí Egypta a Súdánu loni v červnu Američan Jeremiah Heaton.[14]

Ale zpět k Liberlandu. Tady o vojenskou základnu či něco takového s největší pravděpodobností nepůjde. Naopak se bude jednat o daňový ráj.[15] To zní mnoha lidem velmi libě, ale kde zastánci této myšlenky berou jistotu, že se v něm časem nemohou prát špinavé peníze? Fakticky vzato je to nejlepší cesta k podpoře oligarchie, vůči které se tvůrce projektu tak hlasitě vymezuje. V první řadě si sice velká část lidí řekne, jak je fajn se vyvázat z daňové povinnosti (opravdu u nás není nastavena nejlépe), ale už jim nedojde, že ve finále stejně nejvíce vydělají finanční skupiny, pro které bude naopak zásadní získat podporu napříč širokou veřejností.

Zarážející je už jen to, že zatímco se česká média příliš nezabývají TTIP, tak tento údajný antisystémový krok člena libertariánské partaje je solidně pokryt systémovými médii. Samozřejmě se jedná i o nemalé PR Svobodných, [16] byť se vzhledem k výše uvedenému v článku nelze domnívat, že by se jednalo o jediný benefit této akce. Podcenit však nelze ani to, že může jít o jakýsi lakmusový papírek, kterým oligarchie zkouší, jak v budoucnu zajistit nový řád při ekonomickém kolapsu stávajících států. Bez zajímavosti totiž není, že právě Vít Jedlička již před lety vyzýval veřejnost k nákupu zlata, potravin a zbraní.[17]

Václav Bláha IV, 21. 4. 2015

[1]: Aktuálně.cz – Už plánujeme audienci u Zemana, říká prezident Liberlandu
[2]: Youtube – Croatia/Serbia: The world’s NEWEST „country“ was just declared on disputed territory
[3]: E15 – Češi v území nikoho u Dunaje založili nový stát Liberland. Kvůli byrokracii
[4]: Parlamentní listy – Navštívili jsme nový stát Liberland, který v Evropě založil Čech Vít Jedlička. Podívejte se, jak to tam vypadá
[5]: Strategic Culture Foundation – Increased Soros Destabilization through the Appearance of «Micro-nations»
[6]: New York Times – The Koch Party
[7]: Česká televize – Proč chudoba?
[8]: Strategic Culture Foundation – Separatists in Vojvodina and the EU prepare to divide Serbia. Other countries are in the line
[9]: Vreme – Nenad Čanak
[10]: Strategic Culture Foundation – UN and Balkans: Crisis of Genre (II)
[11]: Kosovo online – Republika Srbská je imunní na dovoz revoluce z Federace BaH – někdo přivolává novou občanskou válku
[12]: Týden – Makedonie mohla být druhým Kosovem, našla ale kompromis
[13]: Disidenti – Spin doctoring = Obchod se lží
[14]: Novinky – Otec, jak má být. Dcera chtěla být princeznou, a tak jí v Africe založil království
[15]: First Class – 31letý Čech zakládá vlastní daňový ráj. Zemi, kde nemusíte bydlet, ale můžete platit mizivé daně
[16]: Disidenti – Nestanu se členem Svobodných aneb Politika is dead (aktualizováno 6. 9. 2014)
[17]: Parlamentní listy – Ekonom: Kupujte zlato, potraviny a zbraně. Krize bude hustá