Finanční inovace a deriváty v USA od roku 1970

Pozn. autora: Text navazuje na předchozí článek o finančních krizích a čerpá především z díla, jehož autorem je David Harvey.[1]

1970 – 1979 – Byly zavedeny cenné papíry zajištěné hypotékami.[2] V Chicagu se otevřel trh pro měnové termínové obchody a později i termínové obchody s majetkovými podíly (ekvitami). V polovině 70. let byly zavedeny termínové obchody s pokladničními poukázkami (krátkodobými dluhopisy) Ministerstva financí USA a o dva roky později též termínové obchody s dlouhodobými dluhopisy Ministerstva financí USA. V roce 1979 se stalo běžnou záležitostí obchodování přes přepážku[3] a neregulované obchodování především u termínových obchodů s měnami, čímž vznikl tzv. stínový bankovní systém.

1980 – 1989 – Došlo k zavedení měnových swapů, tedy obchodování s dluhy třetích stran v cizích měnách.[4] Následně byly též zavedeny swapy úrokových měr, pojišťování portfolií, termínové trhy pro eurodolary,[5] depozitní certifikáty,[6] trhy opcí s měnami, majetkovými podíly a nástroje Ministerstva financí USA a také CDO (zajištěné dluhové obligace). V polovině 80. let došlo k prohloubení a rozšíření opčních a termínových trhů a začíná se prosazovat obchodování pomocí počítačů a modelování trhů. Také byly zavedeny statistické arbitrážní strategie. V roce 1986 došlo ve světě financí k tzv. Big Bangu. Tímto termínem se označuje sjednocení globálních trhů pro obchodování s akciemi, opcemi a měnami. Na konci 80. let byly zavedeny CDO v kombinacích s jejich dalšími variantami, tj. CBO (zajištěnými dluhopisovými obligacemi) a CMO (zajištěnými hypotečními dluhopisy). Posléze byly zavedeny i termínové obchody se swapy úrokových měr.

1990 – 2009 – Zavedly se swapy CDO (zajištěných dluhových obligací) společně se swapy indexů majetkových podílů. Následně byly povoleny tzv. mimobilanční nosiče, které jsou známy jako speciální účelové entity. Velmi rychle se zvětšoval objem obchodu prostřednictvím výše uvedených nástrojů. Ostatně, zatímco v roce 1990 byla jeho hodnota prakticky zanedbatelná, tak v přelomovém roce 2008 dosáhla 600 bilionů dolarů.

Václav Bláha IV, 26. 10. 2015

[1]: Harvey, David (2012). Záhada Kapitálu (Praha: Rybka Publishers), s. 255-256.
[2]: Akcie.cz – Cenné papíry zajištěné hypotékam
[3]: Investujeme.cz – Kde a kdy se obchoduje na Forexu
[4]: Česká exportní banka – Měnový swap
[5]: Slovník cizích slov – eurodolary
[6]: Měšec.cz – depozitní certifikát