Plzeňská politologie = cirkus za vaše peníze

Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, kdo se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem.
– Platón, řecký filosof a jeden z prvních politických myslitelů

Pozn. autora: Kauza, o níž budu pojednávat, se týká poměrů na jedné vysoké škole. Na škole, kde studuji. I když jsem požadovaný úkol splnil, a naopak jiných 11 studentů nikoli, tak paradoxně oni mají z jednoho předmětu zápočet, zatímco já ne. A bez zápočtu z daného předmětu nemohu přikročit k červnovým Státním závěrečným zkouškám. Navíc vzhledem k opakovanému zápisu předmětu by mi bylo ukončeno studium. Proto je nezbytné řešit tuto kauzu a zkouškové období musí jít stranou. Článek přímo navazuje na předchozí stať s názvem Má plzeňská anabáze.

Rozhodl jsem se uveřejnit precedent v letošním uznávání zápočtů v předmětu Politické systémy 4 v bakalářském oboru Politologie na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni. Podle výsledků a popisů odevzdání 1. pokusu monitoringu zveřejněných na Coursewaru vyučující Lindou Piknerovou došlo k situaci, kdy 11 studentů prokazatelně nesplnilo jí zadané podmínky a 8 z nich nemělo nutný seznam zdrojů (tito studenti tak oproti mně porušili Formální náležitosti textů této katedry, str. 4). Všichni však od Lindy Piknerové získali zápočet.

Další tři studenti sice seznam zdrojů měli, ale oproti mně nedodrželi pokyny ohledně dané práce. I tito tři mají, na rozdíl ode mě, zápočet. Tyto informace se nacházejí na univerzitním portálu v Coursewaru. V předmětu Politické systémy 4 v sekci Studijní materiály se nachází vpravo dole excelový soubor s názvem „výsledky monitoringu“. Tento soubor byl vytvořen 29. 4. 2015 a ještě téhož dne změněn jménem „Linda“. Aby bylo prokazatelné, že se jedná o autentický soubor, kdyby byl „náhodou“ během několika dní či hodin znovu změněn či dokonce odstraněn, tak jsem si jej stáhl a uložil a navíc vytvořil jeho kopie včetně kopie náhledu umístění na univerzitním webu.

Tyto materiály jsem poté, co proděkan a vedoucí katedry David Šanc [1] podpořil Lindu Piknerovou [2] a nehodlal řešit prokazatelný dvojí metr a děkan Pavel Vařeka [3] evidentně neměl zájem situaci řešit, zaslal předsedkyni Akreditační komise paní profesorce Vladimíre Dvořákové. A pro jistotu jsem odeslal všechny materiály i dalším osobám doma i v zahraničí. To jen kdyby se mi čirou „náhodou“ něco v této době přihodilo. V každém případě se Fakulta filozofická (a zejména její politologická katedra) vydala ve šlépějích svých nechvalně proslulých kolegů z plzeňských práv. V této chvíli Šanc ani Piknerová nejsou na katedře přítomni.[4][5] Pokud by někoho opět jen „náhodou“ napadlo tyto informace smazat, tak si příliš nepomůže, protože kopie náhledů jsou již dávno bezpečně uloženy. V dalším článku vyjde detailní harmonogram dosavadního vývoje kauzy včetně postupu jednotlivých osob v ní vystupujících.

Je tragické, pokud se na této katedře provádějí machinace a její zaměstnanci jsou placeni ze státních peněz, tedy za peníze daňových poplatníků. I když Katedra politologie a mezinárodních vztahů v Plzni není širokou veřejností příliš známá, tak někteří její pedagogové nepochybně ano. Jedním z nich je Marek Ženíšek, poslanec a místopředseda TOP 09,[6][7] který se loni stal pozorovatelem na Ukrajině spolu s Jaromírem Štětinou,[8] který je europoslancem za TOP 09 a STAN.[9] A právě od Jaromíra Štětiny získal podporu při loňské kandidatuře do senátu za TOP 09 další důležitý vyučující na katedře, kterým je bývalý děkan Fakulty Ladislav Cabada.[10 až 13] Ten ve městě vedl kampaň TOP 09 společně s bratrem svého kolegy Ondřejem Ženíškem, který kandidoval v komunálních volbách.[14][15] Podporovatelem Ondřeje Ženíška je opět Jaromír Štětina.[16]

Trojlístek největších osobností doplňuje David Šanc, který je současně vedoucím katedry i proděkanem fakulty pro studijní záležitosti. Tedy pokud se chcete od něj odvolat, tak se můžete de facto odvolat zase pouze k němu. Pochází z rodiny, která má k politice blízko. Jeho otec byl v roce 2014 na kandidátce do europarlamentu TOP 09 a STAN spolu s Jaromírem Štětinou.[17][18] Byl starostou Kutné Hory[19] a účastníkem mise na Kosovu, kde podle svých slov „významně přispěl k demokratické transformaci a místní institucionalizaci.[20] Bylo by chybou opomenout další dvě významné pedagožky katedry – Šárku Cabadovou Waisovou (manželku Ladislava Cabady)[21] a Lenku Strnadovou (partnerku Davida Šance).[22] Prvně jmenovaná byla před lety protikandidátkou právě Pavla Vařeky na pozici děkana fakulty.[23] Druhá jmenovaná mimo jiné posuzovala bakalářskou práci se zajímavým názvem „Humanitární intervence USA jako nástroj globalizace lidských práv“.[24][25] Externistou působícím na katedře je politický geograf Michael Romancov.[26] Jeho názory na ukrajinské události cituje velká část mainstreamových médií.[27] Toliko k dokreslení kulis. Zaměřme se ovšem na představení samotné, které za hodně peněz slibuje i hodně muziky. Pokračování vyjde zítra. Na závěr dnešního článku přikládám PDF soubor s Formálními náležitostmi textů této katedry.

Václav Bláha IV, 27. 5. 2015

[1]: Západočeská univerzita – PhDr. David ŠANC, Ph.D.
[2]: Západočeská univerzita – PhDr. Linda PIKNEROVÁ, Ph.D.
[3]: Západočeská univerzita – doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
[4]: Západočeská univerzita – dovolená Lindy Piknerové
[5]: Západočeská univerzita – nedostupnost Davida Šance
[6]: Západočeská univerzita – PhDr. Marek ŽENÍŠEK, Ph.D.
[7]: Marek Ženíšek – životopis
[8]: TOP 09 – Senátor Jaromír Štětina a poslanec Marek Ženíšek letí na Ukrajinu jako pozorovatelé
[9]: Jaromír Štětina – Evropský parlament
[10]: Západočeská univerzita – doc. PhDr. Ladislav CABADA, Ph.D.
[11]: Ladislav Cabada – životopis
[12]: Facebook – Ladislav Cabada
[13]: Dioné – Akademický senát navrhl odvolat děkana FF
[14]: Ladislav Cabada – Ondřej Ženíšek a Ladislav Cabada: Děkujeme Vám za důvěru
[15]: Ondřej Ženíšek – životopis
[16]: Ondřej Ženíšek – Podporují mě
[17]: Jaromír Štětina – Kandidáti TOP 09 a Starostů do Evropského parlamentu 2014
[18]: TOP 09 – 10. RNDr. Ivo Šanc, CSc.
[19]: Hospodářské noviny – Odsouzený starosta se vrátil na radnici. Teď ho zřejmě znovu navštíví kriminálka
[20]: STAN – RNDr. Ivo Šanc, CSc., (STAN)
[21]: Západočeská univerzita – doc. PhDr. Šárka CABADOVÁ WAISOVÁ, Ph.D.
[22]: Západočeská univerzita – Mgr. Lenka STRNADOVÁ, Ph.D.
[23]: Aktuálně.cz – Manželka exděkana prohrála, fakultu ZČU vede archeolog
[24]: Západočeská univerzita – Humanitární intervence USA jako nástroj globalizace lidských práv
[25]: Západočeská univerzita – Humanitární intervence USA jako nástroj globalizace lidských práv
[26]: Západočeská univerzita – vedení Katedry politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické
[27]: Česká televize – Romancov: Zeman škodí Česku i Unii, Rusku se nedá věřit

Dokumenty
Formální náležitosti studentských textů na Katedře politologie a mezinárodních vztahů ZČU v Plzni