Plzeňské machinace – krok za krokem

Pozn. autora: Tento text navazuje na dva předchozí články Má plzeňská anabáze a Plzeňská politologie = cirkus za vaše peníze. Je v něm dosavadní průběh celé kauzy. Doufám, že odkazy se v minulých textech již líbily a nynější monitoring (tento článek) bude po všech ohledech správně. Konečně snad dostanu od paní Piknerové zápočet,[1] kterému zatleská i pan Šanc.[2]

29. 4. – Linda Piknerová uveřejnila na univerzitním portálu výsledky prvních pokusů monitoringů z předmětu Politické systémy 4 a tentýž den výsledky ještě upravuje. Ten můj o Rusku není přijat z důvodu údajně neprůkazného odkazování.

4. 5. – Linda Piknerová mne poté, co vychvaluje ukrajinského premiéra Jaceňuka a ukrajinského prezidenta Porošenka, uráží na hodině předmětu Politické systémy 4 ohledně mého údajného negativního vztahu ke knihám v situaci, kdy se diskutuje o Latinské Americe. Po chvíli pikantně kontruji s tím, že doplním evidentní neznalost Lindy Piknerové ohledně nástupu Pinochetovi junty v dobře zapamatovatelné datum 11. 9. 1973 (Piknerová uvádí pouze rok 1973, který čte z poznámek, já hovořím zpaměti).[3]

5. 5. – Zasílám druhou verzi svého monitoringu Lindě Piknerové. To navíc činím pro jistotu i s vysvětlením použité metodologie, aby se Linda Piknerová nemohla vymlouvat na nepochopení mého stylu odkazování.

6. 5. – Linda Piknerová mi zasílá mail s informací, že neuznává můj monitoring z důvodu opět neprůkazného odkazování. Tentýž den se proto zastavuji na konzultačních hodinách Lindy Piknerové, která opakuje svůj verdikt a odmítá jakoukoli diskuzi. Na můj dotaz, co jsem ji provedl odpovídá, že nic ale že se nechovám na hodinách adekvátně. Na můj dotaz, co tedy dělám a jak se mám chovat odpovídá, že mi není povinna říkat, co se jí líbí nebo nelíbí. Začíná se rozbíhat kauza s názvem Plzeňská politologie.

7. 5. – Zastavuji se na konzultačních hodinách Pavla Hlaváčka [4] a následně i Petra Krčála, [5] u kterých zkouším nalézt podporu v situaci, ale marně. Tentýž den podávám stížnost na Lindu Piknerovou za podjatost na konzultačních hodinách vedoucímu katedry a proděkanovi pro studijní záležitosti Davidu Šancovi – ten navíc ze své pravomoci může dodatečně udělit zápočet. Večer se snažím ještě nalézt zastání v situaci u Ľubomíra Luptáka.[6] Ten mi doporučuje, ať se s Piknerovou domluvím – to je však vzhledem k situaci naprosto nemožné.

9. 5. – Nastává zásadní moment v kauze, protože objevuji precedent v udělování zápočtů ve zveřejnění prvních výsledků monitoringu předmětu Politické systémy 4.

10. 5. – Zasílám mail Davidu Šancovi ohledně precedentu v udělování zápočtů.

12. 5. – Zastavuji se na konzultačních hodinách Davida Šance a podávám žádost o změnu učitele na zkoušku z předmětu Politické systémy 4. David Šanc se snaží ignorovat precedent, kryje Lindu Piknerovou a chce si zdůvodnit verdikt, aby nebyl udělen zápočet. Protestuji a záležitost přirovnávám k absurdní hypotetické fotbalové situaci, kdy jsem vstřelil regulérní gól a rozhodčí váhají s uznáním branky a pro „jistotu“ mi přeměřují standardní kolíky na kopačkách, aby následně gól neuznali s odůvodněním, že mé kolíky standardní nejsou. Stále přitom běží čas a ostatní hráči dávají góly z ofsajdu nebo netrefují bránu, ale jim rozhodčí góly uznávají. Po mém naléhání na měření stejným metrem pro všechny studenty se mne zeptal, zda jsem viděl práce dalších studentů. Odpověděl jsem, že pro něj bohužel ano, jelikož mi svou práci několik studentů zaslalo. Šanc si tedy prý situaci a další postup promyslí. Na nic nečekám a ještě ten den zařizuji schůzku na konzultačních hodinách u děkana Pavla Vařeky.[7] Vařeka mne přijímá a sděluje mi, že materiály, které jsem mu zaslal, četl. Navíc mi říká, že Piknerová chybovala už jen tím, že výsledky uveřejnila a ostatní studenti tak mohli vidět výsledky ostatních, což se prý nesmí. Děkan mi sdělil, že se vyjádří do týdne. Není bez zajímavosti, že téhož dne Linda Piknerová sděluje přes web katedry, že od 18. 5. do 29. 5. si vezme dovolenou.[8]

17. 5. – David Šanc mi zasílá před nedělní půlnocí (opravdu zajímavý čas) vyjádření, že nebude udělen zápočet a své zdůvodnění. Opět ignoruje případ precedentu v udělování zápočtů. Ve zprávě je navíc jasně vidět, že rozhodnutí padlo již 15. 5., ale z neznámého důvodu Šanc čekal až na čas před nedělní půlnocí. Tentýž den se na webu katedry objevuje informace, že od 21. 5. do 5. 6. David Šanc nebude přítomen na katedře.[9]

18. 5. – Zastavuji se na studijním oddělení u Lucie Valešové pro vytisknutí všech informací o svém dosavadním studiu.[10]

19. 5. – Po týdnu se snažím dostat na konzultační hodiny děkana Vařeky, který se mi do té doby vůbec neozval, přičemž to původně deklaroval. Tentokrát již jsem přijat pouze jeho sekretářkou Naděždou Schinabkovou, [11] nikoli jím. Nechávám si od ní podepsat kopii o převzetí žádosti, ve které žádám o prodloužení právě probíhajícího zkouškového období do konce srpna z důvodů cca 2 týdnů řešení kauzy místo příprav zkouškového a současně absence psychické pohody na zkoušky za současného stavu. Schinabková mi tentýž den zasílá mail, abych žádost odevzdal na studijní oddělení a řešení by se měl údajně ujmout kompetentní pracovník. Dále se děkan nevyjadřuje a zápočet neuděluje. Děkan tedy pokračuje v obstrukci katedry. Kompetentní pracovník totiž v tomto žargonu není nikdo jiný než proděkan pro studijní záležitosti, kterým je David Šanc. Ten nejenže zablokoval vše, co mohl, ale navíc oznámil i svou nepřítomnost na katedře v nadcházejícím období. Rozhodl jsem se tedy, že se nehodlám za takovéto situace účastnit zkouškového období a všechny síly budu soustředit na řešení kauzy, očištění svého neprávem pošpiněného jména a potrestání viníků.

21. 5. – Nechávám výpis svého studia vytvořit ve formátu PDF.

26. 5. – Zasílám mail s informacemi ohledně kauzy předsedkyni Akreditační komise paní profesorce Vladimíře Dvořákové [12] a na webu Disidenti.org uveřejňuji svůj první článek ohledně kauzy s názvem Má plzeňská anabáze.

27. 5. – Na webu Disidenti.org uveřejňuji další článek ohledně kauzy s názvem Plzeňská politologie = cirkus za vaše peníze.

28. 5. – Na webu Disidenti.org uveřejňuji tento článek ve formě monitoringu. Dále zasílám informace o kauze Sekretariátu Akreditační komise [13] a také předsedkyni Akademického senátu Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Andree Königsmarkové.[14][15]

Václav Bláha IV, 28. 5. 2015

[1]: Západočeská univerzita – PhDr. Linda PIKNEROVÁ, Ph.D.
[2]: Západočeská univerzita – PhDr. David ŠANC, Ph.D.
[3]: National Security Archive – Chile and the United States: Declassified Documents Relating to the Military Coup, September 11, 1973
[4]: Západočeská univerzita – PhDr. Pavel HLAVÁČEK, Ph.D.
[5]: Západočeská univerzita – PhDr. Petr KRČÁL
[6]: Západočeská univerzita – Mgr. Ľubomír LUPTÁK, Ph.D.
[7]: Západočeská univerzita – doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
[8]: Západočeská univerzita – dovolená Lindy Piknerové
[9]: Západočeská univerzita – nedostupnost Davida Šance
[10]: Západočeská univerzita – studijní referentky
[11]: Západočeská univerzita – Naděžda SCHINABKOVÁ
[12]: Akreditační komise Česká republika – prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
[13]: Akreditační komise Česká republika – Sekretariát
[14]: Západočeská univerzita – Mgr. Andrea KÖNIGSMARKOVÁ, Ph.D.
[15]: Západočeská univerzita – Akademický senát