Zbigniew Brzezinski o roce 2015

Pozn. autora: Text je interpretací pohledu,[1] který nastínil Zbigniew Brzezinski,[2][3] nikoli pohled autora.

Období po konci studené války bylo přechodem na multipolární mezinárodní řád. Ve finále jsou stále klíčové pouze dvě země. Těmi jsou v současnosti USA a Čína. Jejich konkurence však nevykazuje přehnanou ideologickou orientaci a obě si uvědomují, že si potřebují vyhovět. Proto není v jejich zájmu vzájemný střet. Přítomnost USA ve východní Asii se snaží střetu předejít, nikoli jej způsobit. Nicméně v Číně vznikají společenské tenze, jejichž příčinou je tamní korupce.

Jediným potenciálním ohrožením současného mezinárodního řádu tak je, že by Vladimir Putin mohl zkusit vyvolat rozsáhlou mezinárodní krizi či urychlit nějakou novou formu přímé války Východu se Západem. Prozatím proti Západu vede partyzánskou válku. Výsledek otevřené války by byl nevyzpytatelný, ale nepochybně zničující pro ruský blahobyt.

Pokud bude ruská ekonomika upadat a pokud se Západu podaří odradit Putina od užití síly, tak je možné nalézt přijatelné řešení. To by však záviselo na pevnosti Západu při stabilizaci Ukrajiny. Navíc je otázka času, kdy se postupně začne hlásit o slovo ruská liberální střední třída, která se začala probouzet již za Medvěděva, ale za Putina ji opět vytlačil národní šovinismus. Je tak pravděpodobné, že Rusko postupně začne tíhnout k Západu a následně přestane narušovat mezinárodní řád.

Václav Bláha IV, 10. 11. 2015

[1]: Brzezinski, Zbigniew (2014). Americké globální vyvažování. Euro XVII (51, 52), s. 19.
[2]: Center for Strategic and International Studies – Zbigniew K. Brzezinski
[3]: Twitter – Zbigniew Brzezinski

Zdroj koláže: SecurityConference.de