Česká republika

Paříž a Sýrie 2015: Válka klepe na dveře

Vědění znamená moc.
– Francis Bacon, anglický filozof, státník a vědec

Tento text navazuje na článek Obchodníci se lží: Na cestě k válce a je dělen do 4 částí:
Teroristický útok v Paříži, Co předcházelo, Co následovalo a Resumé.

Globální koalice pro boj proti ISIL

Jedná se o překlad textu z webu amerického ministerstva zahraničí. Přesné datum uveřejnění není známo, pravděpodobně byl text uveřejněn 1. října 2014 a poté několikrát upravován.

Studium pod čepicí nebo pod Čepičkou?

Kauza Plzeňská politologie pokračuje. V září mne vyzval děkan Vařeka[1] k ukončení studia. Dobře byl seznámen s celou kauzou, situaci neřešil, ale takovéhoto chování se neštítil. Já mu přes studijní oddělení podal reakci v poslední zářijový den, která obsahovala nabitou dokumentaci – tedy mou správně provedenou práci, zadání, náležitosti textů a také některé z těch prací, které prokazatelně podmínky nesplnily, avšak zápočty za ně uděleny byly.

1973 – 2015: Dějiny ekonomických krizí

Pozn. autora: Text se věnuje významným finančním krizím a sanacím od roku 1973. Inspirovaný je především prací, jejíž autorem je David Harvey.

Deset nejčtenějších článků za první rok

V pátek 11. září jsme oslavili první rok existence našeho projektu. Přinášíme vám menší statistiku – deset nejčtenějších článků za první rok existence webu Disidenti.org, tj. od 11. září 2014 do 11. září 2015. Celkem jsme uveřejnili za tuto dobu něco málo přes 160 článků.

Politoložka z Plzně uráží prezidenta Zemana

Kauza Plzeňská politologie je v plném proudu a na členy politologické katedry v Plzni vyplouvají nepěkné věci. Magdaléna Leichtová[1] uveřejnila 15. ledna 2015 na svém twitteru text, který není hoden učitele na vysoké škole.[2] Nebezpečí takovýchto výlevů spočívá v tom, že mohou vyvolávat nenávist ke konkrétnímu člověku. V tomto případě k prezidentu republiky Miloši Zemanovi.

Politolog z Plzně chce Putina na toaletní papír

Zatímco se řeší kauza Plzeňská politologie, tak na vyučujícího plzeňské katedry politologie Přemysla Rosůlka[1] vypluly poměrně zajímavé věci. 1.září 2014 uveřejnil na svém twitteru tvář ruského prezidenta Vladimira Putina na toaletním papíru s popiskem: „The only place for Putin is here.“ (Jediné místo pro Putina je zde.).[2] To demonstruje styl argumentace vyučujících, který často přejímají studenti katedry politologie v Plzni (KAP) – viz diskuze ke kauze.

Co nám informační zpravodaj Hradce Králové nesdělil

Při šíření informací o ceně Lavičky Václava Havla v Hradci Králové (pořizovací cena 230 000 Kč) jsem zjistil, že hodně lidí (včetně těch z Hradce Králové) o její ceně nevědělo. „Ale vždyť se o tom psalo v médiích,“ říkal jsem si. A tak mě napadlo, že se podívám, jak o ceně lavičky psal informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové s názvem Radnice.

V roce 2015 nás ještě čekají tyto meteorické roje

V letošním roce nás ještě čekají následující meteorické roje.

Pozn. autora: Článek popisuje pouze výběr nejznámějších meteorických rojů, jelikož jejich počet jde do desítek v případě menších meteorických rojů. Výběr meteorických rojů je dle obrázku na facebookové stránce I fucking love science. Pro názvy rojů používám české ekvivalenty (Aquaridy = Akvaridy, Quadrantidy = Kvadrantidy atd.)

Žurnalistický analfabet Echo24

Turecká zrada. Zraněné Kurdy vydali islamistům,“ píše Echo24 v titulku jednoho svého článku s odvoláním na CNN.[1] Při bližším prozkoumání článku a jeho zdroje však zjistíte, že se věci mají poněkud jinak.