Ekonomika

Paříž a Sýrie 2015: Válka klepe na dveře

Vědění znamená moc.
– Francis Bacon, anglický filozof, státník a vědec

Tento text navazuje na článek Obchodníci se lží: Na cestě k válce a je dělen do 4 částí:
Teroristický útok v Paříži, Co předcházelo, Co následovalo a Resumé.

Zbigniew Brzezinski o roce 2015

Pozn. autora: Text je interpretací pohledu,[1] který nastínil Zbigniew Brzezinski,[2][3] nikoli pohled autora.

Období po konci studené války bylo přechodem na multipolární mezinárodní řád. Ve finále jsou stále klíčové pouze dvě země. Těmi jsou v současnosti USA a Čína. Jejich konkurence však nevykazuje přehnanou ideologickou orientaci a obě si uvědomují, že si potřebují vyhovět. Proto není v jejich zájmu vzájemný střet. Přítomnost USA ve východní Asii se snaží střetu předejít, nikoli jej způsobit. Nicméně v Číně vznikají společenské tenze, jejichž příčinou je tamní korupce.

Svět očima George Sorose

Pozn. autora: Text je interpretací pohledu[1] finančníka George Sorose,[2] nikoli pohled autora.

Krize eura změnila Evropskou unii. Její státy se do té doby sbližovaly a dobrovolně obětovaly část své nezávislosti ve prospěch obecného blaha. Nyní se proměnily ve společenství zemí věřitelů a dlužníků, kde mají dlužníci problémy splnit podmínky věřitelů. Vnitřní slabost Evropské unie dala Rusku šanci, aby se prezentovalo jako silný soupeř EU.

Finanční inovace a deriváty v USA od roku 1970

Pozn. autora: Text navazuje na předchozí článek o finančních krizích a čerpá především z díla, jehož autorem je David Harvey.[1]

1973 – 2015: Dějiny ekonomických krizí

Pozn. autora: Text se věnuje významným finančním krizím a sanacím od roku 1973. Inspirovaný je především prací, jejíž autorem je David Harvey.

Jak přežít ekonomický kolaps

Když Argentinu postihl sociální a ekonomický kolapsu na konci 90. let, změnil se každému život. Bez ohledu na příčiny je zde řada aspektů, ze kterých se můžeme poučit od země, která kdysi prosperovala, ale dnes se vzpamatovává z ekonomické krize, která uvrhla okolo 60 % lidí do chudoby.

Stratfor píše o ekonomické krizi a disentu v Rusku

Následuje překlad zprávy z webových stránek Stratforu, americké soukromé konzultační zpravodajské agentury, která popisuje ekonomickou krizi a s ní související disent v Rusku.

Trhu se zbraněmi vévodí USA, Boeing a Saúdská Arábie

Podle dat ze studie britské společnosti IHS Inc. předběhla Saúdská Arábie v roce 2014 Indii jako největšího dovozce zbraní. Největšími vývozci zbraní zůstávají nadále Spojené státy následované Ruskem a Francií. Největším firemním vývozcem zbraní zůstává americká korporace Boeing. Studie má název Global Defence Trade Report 2015.

Odpověď ministerstva průmyslu ohledně TTIP

Ministerstvo průmyslu a obchodu odpovědělo na můj otevřený dopis ohledně údajné podpory TTIP ze strany české veřejnosti. Tuto kauzu podrobně popisuji v článku Pro-TTIP propaganda: od think-tanku po ministerstvo.

USA vévodí vývozu zbraní, Indie dovozu

Stockholmský mezinárodní institut pro mírový výzkum (SIPRI) uveřejnil statistiku vývoz a dovozu zbraní za období posledních čtyř let. Na prvním místě se ve vývozu zbraní umístily Spojené státy, za nimi následuje Rusko. Největším dovozcem zbraní je za poslední čtyři roky Indie.