Historie

Poselství 10. výročí smutných Vánoc

Včera tomu bylo přesně 10 let, kdy došlo v jihovýchodní Asii k tsunami s tragickými následky. Tato tragédie by neměla být zapomínána, protože nám jako lidskému společenství ukázala, že nejsme schopni vládnout všemu a heslo „poručíme větru a dešti“ stále neplatí. 26. prosince 2004 se u pobřeží ostrova Sumatra po zemětřesení o síle 9 stupňů Richtera zvedlo mořské dno a následkem toho se vytvořila vlna tsunami. Po jejím ničení nakonec zůstalo přes 200 tisíc mrtvých.[1] Mezi nimi bohužel bylo i 8 českých občanů. Silné zemětřesení zaznamenali tehdy dokonce i čeští seismologové.[2]

Kolaps zadržování Třetí říše

Pozn. autora: Tento text interpretuje část knihy Třetí říše a rozklad Malé dohody, [1] která se věnuje neúspěchům politiky zadržování nacistického Německa.

30. léta v Rakousku

Pozn. autora: Tento text čerpal z knihy Konec demokracie v Rakousku, 1932-1938.[1] Vzhledem k aktuálnímu politickému vývoji je nepochybně inspirativní i v současné Evropě a neměl by být zapomenut.

Henry Kissinger o zoufalství ve Vietnamu

Pozn. autora: Tento text je interpretací pohledu Henryho Kissingera [1] na danou problematiku, nikoli autorův pohled.

Odpověď ČT na stížnost o informování o druhé světové válce

Česká televize mi poslala odpověď na stížnost, kterou jsem zaslal v září Radě České televize z důvodu dezinformace o historických událostech v pořadu Studio 6.

Spin doctoring = Obchod se lží

Pozn. autora: Článek pojednává o problematice spin doctoringu, která je v současnosti nanejvýš aktuální. První část řeší problém teoreticky a druhá část demonstruje praktické příklady.

Stížnost na Českou televizi kvůli druhé světové válce

Stížnost je reakcí na mystifikaci diváků pořadu Studio 6 na kanálu ČT1. Jak je u České televize zvykem, opět z toho vylezlo negativně Rusko. Omluva České televize dosud nebyla nalezena.

Lež, nebo omyl? Česká televize mění dějiny druhé světové války

Česká televize se ve svém vysílání pořadu Studio 6 dopustila dalšího uvedení diváků v omyl. Tentokrát mylně uvedla datum zahájení druhé světové války. Jak je u České televize zvykem, opět z toho vylezlo negativně Rusko.

O rubrice Historie

K pochopení politických dějů je zapotřebí znát dějiny. Nejen to, řada dalších aspektů dnešního stavu světa vychází ze stavu předchozího, tedy z historie.

O projektu Disidenti.org

Disidenti.org jsou zpravodajským webem pro disidenty 21. století. Uvědomujeme si naléhavou potřebu (nejen) našich spoluobčanů získávat relevantní informace, podle kterých budou činit svá rozhodnutí, ale také nezbytnou potřebu nastavit zrcadlo mediálnímu mainstreamu.