kauza Plzeňská politologie

Studium pod čepicí nebo pod Čepičkou?

Kauza Plzeňská politologie pokračuje. V září mne vyzval děkan Vařeka[1] k ukončení studia. Dobře byl seznámen s celou kauzou, situaci neřešil, ale takovéhoto chování se neštítil. Já mu přes studijní oddělení podal reakci v poslední zářijový den, která obsahovala nabitou dokumentaci – tedy mou správně provedenou práci, zadání, náležitosti textů a také některé z těch prací, které prokazatelně podmínky nesplnily, avšak zápočty za ně uděleny byly.

Politoložka z Plzně uráží prezidenta Zemana

Kauza Plzeňská politologie je v plném proudu a na členy politologické katedry v Plzni vyplouvají nepěkné věci. Magdaléna Leichtová[1] uveřejnila 15. ledna 2015 na svém twitteru text, který není hoden učitele na vysoké škole.[2] Nebezpečí takovýchto výlevů spočívá v tom, že mohou vyvolávat nenávist ke konkrétnímu člověku. V tomto případě k prezidentu republiky Miloši Zemanovi.

Politolog z Plzně chce Putina na toaletní papír

Zatímco se řeší kauza Plzeňská politologie, tak na vyučujícího plzeňské katedry politologie Přemysla Rosůlka[1] vypluly poměrně zajímavé věci. 1.září 2014 uveřejnil na svém twitteru tvář ruského prezidenta Vladimira Putina na toaletním papíru s popiskem: „The only place for Putin is here.“ (Jediné místo pro Putina je zde.).[2] To demonstruje styl argumentace vyučujících, který často přejímají studenti katedry politologie v Plzni (KAP) – viz diskuze ke kauze.

Americké kádry na univerzitě v Plzni?

Kauza Plzeňská politologie se rozjela do mamutích rozměrů a dle informací od právníků došlo k porušení ústavního zákona, konkrétně Listiny základních práv a svobod. Dokonce i vedení této státem financované univerzity (ZČU) začalo krýt machinace na Katedře politologie a mezinárodních vztahů (KAP). Do kauzy jsou tak přímo zapojeni rektor Miroslav Holeček,[1] prorektor Ladislav Čepička,[2] předsedkyně akademického senátu Fakulty filozofické (FF) Andrea Königsmarková,[3] [4] děkan FF Pavel Vařeka,[5] proděkan FF a vedoucí KAP David Šanc[6] a vyučující Linda Piknerová.[7]

„VUML“ TOP 09 v Plzni?

Na Katedře politologie a mezinárodních vztahů v Plzni se rozběhla kauza s názvem Plzeňská politologie.[1 až 3] Vyučující Linda Piknerová [4] neuznala správně provedenou seminární práci o Rusku, ale uznala jiných 11 prací, které prokazatelně nesplnily jí zadané podmínky. Autor výše uvedené práce proto nemohl přistoupit k červnovým Státním závěrečným zkouškám a hrozí mu, že bude vyhozen. Vedoucí katedry David Šanc [5] tyto machinace kryl a děkan Pavel Vařeka [6] se nehodlal záležitostí zabývat. Piknerová i Šanc si následně vzali volno a nebyli dostupní na katedře.[7][8] Nyní již mají důkazní materiály k dispozici předsedkyně Akreditační komise paní profesorka Vladimíra Dvořáková [9], Sekretariát Akreditační komise [10] a předsedkyně Akademického senátu Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Andrea Königsmarková, [11][12] kteří se budou kauzou zabývat.

Plzeňské machinace – krok za krokem

Pozn. autora: Tento text navazuje na dva předchozí články Má plzeňská anabáze a Plzeňská politologie = cirkus za vaše peníze. Je v něm dosavadní průběh celé kauzy. Doufám, že odkazy se v minulých textech již líbily a nynější monitoring (tento článek) bude po všech ohledech správně. Konečně snad dostanu od paní Piknerové zápočet,[1] kterému zatleská i pan Šanc.[2]

Plzeňská politologie = cirkus za vaše peníze

Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, kdo se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem.
– Platón, řecký filosof a jeden z prvních politických myslitelů

Má plzeňská anabáze

Pozn. autora: Tento text se věnuje historii mého studia na vysoké škole a je nezbytný pro pochopení kauzy, která se v následujících dnech rozjede. Pravděpodobně budu totiž očerňován a dostanu nálepku „věčného studenta“, aby mi byla zavřena ústa v situaci, kdy jsem svou investigativní činností objevil machinace na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.[1][2][3] Je totiž úplně normální, pokud jedno studium ukončíte, protože se rozhodnete studovat něco jiného, jestliže onemocníte nebo jen ukončíte studium, abyste se mohli v době finanční krize koncentrovat na zásadnější činnosti. Současně ukážu zlomek toho, na jaké úrovni se české vysoké školství pohybuje a jak jsou na tom nejen jeho studenti, ale i pedagogové. Učitelé mají důvody proti mně brojit, protože jim vyvracím některá tvrzení v hodinách. Studenti pak proto, že mám jiné názory než oni a nebo proto, že jsou neúspěšní a snaží se odpoutat pozornost od sebe na mě jako na toho, kdo je na tom údajně hůře než oni.