Zpátky do minulosti

2012: Vesmírný podvod! Je ohroženo duchovno nebo rozum?

Pozn. autora: Tento text byl napsán v říjnu 2010 v reakci na třeštění nemalé části veřejnosti, které souviselo s kultem 2012. Právě to ukázalo na společenskou nebezpečnost ztráty kritického myšlení a nutnou prevenci před takovýmito zhoubnými kulty. I proto je tento text stále aktuální, protože kult 2012 byl vyústěním dlouhodobé ezoterické mediální masáže moderní společnosti a s koncem tohoto kultu ezoterika jako fenomén ani omylem neskončila. Ezoterika je dle mého názoru fenomén, který má jednak sloužit jako výnosný byznys a druhak má vymývat mozek široké veřejnosti. Navíc právě ono vymývání mozku může být zneužito i k politickým cílům (např. vojenská intervence může být ezoteriky přijata jako karma apod.) Proto je třeba si preventivně připomínat i tento text.

Václav Bláha IV, 6. 9. 2014

Nestanu se členem Svobodných aneb Politika is dead

Pozn. autora: Text byl psán v červnu 2010 a platnost si zachoval. Navíc byl aktualizován.

Hned na úvod se nabízí zcela prozaická otázka: Proč jsem se rozhodl nevstoupit ke Svobodným? Důvody jsou především dva – jednak absence smysluplnosti účasti v současné politice, druhak (a to zejména) z vystřízlivění z původního nadšení touto stranou.

O rubrice Zpátky do minulosti

Originální rubrika, kterou jen tak někde nenajdete. Každou chvíli se na nás valí různá proroctví, předpovědi, předpokládané kolapsy, atd. zabalené jako rádoby analýzy. Kdo se však po určité době ohlédne zpět a zhodnotí tyto informace? My!

O projektu Disidenti.org

Disidenti.org jsou zpravodajským webem pro disidenty 21. století. Uvědomujeme si naléhavou potřebu (nejen) našich spoluobčanů získávat relevantní informace, podle kterých budou činit svá rozhodnutí, ale také nezbytnou potřebu nastavit zrcadlo mediálnímu mainstreamu.