O projektu

Aktivismus lze dělat i pořádně.

Disidenti.org jsou zpravodajským webem pro disidenty 21. století. Uvědomujeme si naléhavou potřebu našich spoluobčanů získávat relevantní informace, podle kterých se budou rozhodovat a nastavovat zrcadlo mediálnímu mainstreamu.

I přesto, že existuje poměrně rozsáhlé alternativní zpravodajství na českém webu, je jeho serióznost diskutabilní. Proto vznikl web Disidenti.org, aby šířil opravdovou touhu po svobodě, kritické myšlení a nedopustil, aby nadále posiloval jak politický mainstream, tak ta alternativní média, která se uchylují k dezinformacím.

Disident se nesnaží vyměnit jeden režim za jiný, nebojuje za jednu politickou alternativu, ale brání prostor, v němž mohou alternativy vznikat – brání podmínky působení svobodného rozumu a kritického myšlení ve společnosti.