19 bodů hnutí Pegida

Hnutí Pegida a protesty v Německu plní poslední dobou titulky médií. Při snaze zjistit, co to ta Pegida je, jaké jsou její cíle atp. bychom měli přistupovat velmi opatrně k tomu, co nám média servírují. Hledání pravdy o Pegidě se nemůže zastavit pouze u jejího oficiálního programu, jde však o výchozí bod, u kterého začít. Zde je tedy oficiální seznam 19 bodů hnutí Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, česky Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu).

Body jsou k dispozici na internetu [1], hnutí Pegida je sdílelo 30. prosince 2014 na své facebookové stránce.[2]

Pozn. překladatele: Nejedná se o doslovný překlad, ale o překlad snažící se zachovat podobný význam, jaký je v němčině. Poněkud rozdílný překlad lze najít např. na blogu Jiřího Heincla.[3] Na anglické verzi Wikipedie jsou tyto body Pegidy popsány vlastními slovy.[4]

1) PEGIDA je PRO přijímání válečných uprchlíků a politicky nebo nábožensky pronásledovaných lidí. Je to lidská povinnost!

2) PEGIDA je PRO přijetí práva na integraci a povinnosti integrace do ústavy Spolkové republiky Německo (dosud tam je zakotveno pouze právo na azyl)!

3) PEGIDA je PRO decentralizované umístění válečných uprchlíků a pronásledovaných lidí namísto zčásti nedůstojných domovů.

4) PEGIDA je PRO celoevropský klíč pro rozdělování uprchlíků a spravedlivé rozdělení na ramenou všech členských států EU! (Centrální registrační úřad pro uprchlíky, který by uprchlíky rozděloval podobně, jako rozděluje tzv. klíč Königsteiner Schlüssel finance v rámci Německa.)

5) PEGIDA je PRO snížení klíčové podpory pro žadatele o azyl (poměr uprchlíků na jednoho sociálního pracovníka/pečovatele je v současné době 200:1, prakticky žádná podpora pro částečně traumatizované osoby).

6) PEGIDA je PRO metodu žádosti o azyl na základě nizozemského, případně švýcarského modelu, a do jeho zavedení PRO navýšení prostředků pro BAMF (Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky), aby se zkrátil průběh vyřizování žádostí a hromadné zpracování a umožnila rychlejší integrace!

7) PEGIDA je PRO zvýšení finančních prostředků na policii a PROTI propuštění u policie!

8) PEGIDA je PRO vyčerpání a prosazení stávajících právních předpisů v oblasti azylu a deportace!

9) PEGIDA je PRO politiku nulové tolerance delikventním žadatelům o azyl a delikventních migrantů!

Obrázek: Logo Pegidy

10) PEGIDA je PRO odpor proti nepřátelství vůči ženám, proti politické ideologii zdůrazňující násilí, ale ne proti zde žijícím integrujícím se muslimům!

11) PEGIDA je PRO přistěhovalectví po vzoru Švýcarska, Austrálie, Kanady nebo Jižní Afriky!

12) PEGIDA je PRO sexuální sebeurčení!

13) PEGIDA je PRO zachování a chránění naší vštípené křesťansko-židovské západní kultury!

14) PEGIDA je PRO zavedení občanských rozhodnutí po vzoru Švýcarska! (Pozn. překladatele: zřejmě myšlena referenda, lidová hlasování atp.)

15) PEGIDA je PROTI dodávkám zbraní pro protiústavní ilegální organizace, jako je PKK (Strana kurdských pracujících).

16) PEGIDA je PROTI povolení paralelních organizací/paralelních soudů v našem prostředí, jako jsou soudy šaría, šaría policie, smírčí soudy atd.

17) PEGIDA je PROTI pošetilému „genderovému mainstreamingu,“ často také nazývaný „genderizace“, který je posedlý politicky korektní neutralizací pohlaví v našem jazyce!

18) PEGIDA je PROTI radikalismu, ať náboženskému nebo politicky motivovanému!

19) PEGIDA je PROTI kazatelům nenávisti bez ohledu na to, ke kterému náboženství patří!

Přeložil Jiří Schmied II.

Zdroje
[1]: i-finger.de – POSITIONSPAPIER der PEGIDA
[2]: facebooková stránka PEGIDA – Hier nochmals unser Positionspapier
[3]: blog Jiřího Heincla – PEGIDA
[4]: Wikipedia – Pegida – Political positions

Další informace
Disidenti.org – Exkluzivně! Hrozny hněvu