Koho NSA špehovala – OSN

23. února uveřejnila webová stránka Wikileaks další uniklé informace týkající se americké špionážní agentury NSA, tentokrát informace obsahují špehování politiků Organizace spojených národů, Evropské unie a Itálie. Následuje překlad části týkající se OSN.

Vysvětlení kontextu odposlechů NSA je v článku Koho NSA špehovala – OSN, EU, Itálie – tisková zpráva.

Cíle NSA s vysokou prioritou v Organizaci spojených národů

Část databáze NSA o telefonních odposleších důležitých cílů v Organizaci spojených národů:

Klikněte na obrázek s tabulkou pro jeho zvětšení.

Slovník pojmů

TOP – „Target Office of Primary Interest“, jednotka v rámci NSA pověřená shromažďováním odposlechů

Selector – komunikační identifikátor, v tomto případě telefonní číslo, použitý k výběru komunikace pro odposlech

Subscriber_ID – identifikátor patřící majiteli telefonního čísla

InformationNeed – „Information Needs“ (IN) jsou požadavky na sběr vytvořené jako součást National SIGINT Requirement Process a obecně produkované analytiky v širším formátu (např. porozumění ekonomickým záměrům Francie) a použité k tvorbě reakcí na požadavky amerických politických činitelů. IN zřídkakdy vyprší, takže i když obsahují původní datum (např. „2002-388*“), jsou v průběhu času udržována a obnovována.

TOPI_Add_Date – datum označkování zápisu odpovědnou TOPI

Priority – priorita sběru, čím menší číslo, tím vyšší priorita

IN_Explainer – obecný popis relevantního IN

Co zachytila NSA při odposlechu představitelů OSN

Výběr z „top“ informací zachycených NSA týkajících se lídrů Spojených národů, převzato z různých vydání exekutivního brífingu přísně tajného globálního programu NSA SIGINT.


Japonsko hledá dlouhodobou dohodu s konkrétními čísly na G8 ohledně změny klimatu
Datum: 2008
Klasifikace: TOP SECRET//COMINT//NOFORN
Popis od Wikileaks: Zachycená komunikaci mezi japonskými a německými diplomaty odhalující plány a obavy ohledně jednání o změně klimatu, které mělo být na summitu G8 v Kodani v roce 2009.

Originální text NSA:

Japonsko hledá dlouhodobou dohodu s konkrétními čísly na G8 ohledně změny klimatu (TS//SI//NF)

(TS//SI//NF) Japonsko, připravující se na svou roli předsednictví summitu G8 u jezera Tója na začátku července, informovalo, že má v úmyslu usilovat o dlouhodobý závazek ohledně změny klimatu s konkrétními čísly, zatímco Německo věří, že zásadní otázkou na summitu bude, zda USA přijmou jít za Heiligendamm (místo setkání předchozího summitu G8) v rámci skupiny G8, pokud rozvíjející se země nepřijmou cílová čísla na Setkání hlavních ekonomik (MEM). (Podle tiskových zpráv lídři ze 16 zemí, včetně členů G8 plus Číny, Indie, Brazílie, Austrálie, Indonésie, Jižní Koreje, Jihoafrické republiky a Mexika, plánují diskutovat o klimatických změnách na okraji summitu G8 v Japonsku.) Masaharu Kono, japonský šerpa* [skupiny] G8, zdůraznil 17. června postoj Tokia v rámci výměny [informací] se svým německým protějškem Berndem Pfaffenbackem, zatímco Pfaffenback poskytl názor své země na otázky, které se budou řešit u jezera Tója. Německo také poznamenalo v reakci na požadavek USA, že se jeho země pravděpodobně vzdá svého požadavku na 25 až 45 procentní střednědobé snížení oxidu uhličitého na MEM. Kromě toho nevěří, že rozvíjející se ekonomiky jsou ochotné jít v současné době za jazyk Bali, jeho pocit je, že dávají přednost počkat do dalšího summitu G8 v Kodani, protože si nepřejí přestat nyní, aby mohli být připraveni přestat později. Pfaffenbackův postoj také je, že neúspěch rozvíjejících se ekonomik přijmout dlouhodobý cíl s čísly, a to ani v uvozovkách, by způsobil obtíže pro G8 a mohl by vést ke střetu na samotném summitu, pokud by neexistoval alternativní plán.

Nekonvenční

Německé vedení, japonská diplomacie

Z-3/OO/4860-08, 191611ZUNSYG** zdůrazňuje důležitost vedoucí role EU v klimatických změnách
Datum: 2008
Klasifikace: TOP SECRET//COMINT-GAMMA//ORCON/NOFORN
Popis od Wikileaks: Zachycená komunikaci mezi generálním tajemníkem OSN Pan Ki-munem a německou kancléřkou Angelovou Merkelovou odhaluje důvěru Ki-muna v EU jako nezbytného lídra při vyjednáváních o změnách klimatu.

Originální text NSA:

UNSYG zdůrazňuje důležitost vedoucí role EU v klimatických změnách (TS//SI-G//OC/NF)

(TS//SI-G//OC/NF) UNSYG Pan Ki-mun, při výměně [informací] 10. prosince s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, poukázal na to, že se svět bude na EU dívat s „velkým zájmem“ pro ujištění, že bude i nadále udržovat svou vůdčí roli v boji proti změnám klimatu. Věří, že summit EU v Bruselu v polovině prosince bude mít dopad na Konferenci OSN o změnách klimatu v Poznani a stejně tak na konferenci v Kodani v roce 2009, zdůraznil, že bez pozitivních signálů a pokračujícího vedení ze strany EU by bylo pro OSN těžké učinit v Poznani nějaký závazek. Pan také tvrdil, že jelikož bude mít k této problematice nová americká administrativa lepší a proaktivnější postoj, je pro EU a celý svět ten správný čas vytvořit podmínky nezbytné pro dosažení smysluplné dohody na konferenci OSN o klimatu v roce 2009. V tomto ohledu Pan považoval konferenci v Poznani za velmi důležitou jako „most“ směrem ke Kodani. Pan také pochválil Merkelovou za její osobní nasazení co se týče boje proti klimatickým změnám a za podporu dalším lídrům EU, aby se na této problematice dohodli. Merkelová byla optimistická ohledně toho, že summit EU dospěl k dohodě, i když uznala, tento těžký problém zahrnoval obchodování s oxidem uhličitý. Jak Pan, tak Merkelová upřednostňovali konání mini summitu na začátku roku 2009, aby zahrnul novou americkou administrativu, věří, že je důležité získat jasnou představu o záměrech USA. Merkelová věřila, že otázka změn klimatu by měla být projednávána na úrovni hlav států, jinak by to nefungovalo.

Neidentifikovaný

Diplomacie OSN, německé vedení

Z-G/OO/503904-08, 112153Z


Článek NSA Targets World Leaders for US Geopolitical Interests: United Nations přeložil Jiří Schmied.

Poznámky
* Slovo „šerpa“ je zde myšleno ve významu toho, kdo za určitý stát připravuje každoroční setkání států skupiny G8.
** UNSYG = anglická zkratka od „generální tajemník OSN“