O projektu Disidenti.org

Disidenti.org jsou zpravodajským webem pro disidenty 21. století. Uvědomujeme si naléhavou potřebu (nejen) našich spoluobčanů získávat relevantní informace, podle kterých budou činit svá rozhodnutí, ale také nezbytnou potřebu nastavit zrcadlo mediálnímu mainstreamu.

I přesto, že existuje poměrně rozsáhlé alternativní zpravodajství na českém webu, je jeho serióznost diskutabilní. Proto vznikl web Disidenti.org, aby šířil opravdovou touhu po svobodě, kritické myšlení a nedopustil, aby nadále posiloval politický mainstream, extremisté a ezoterici.

Disident se nesnaží vyměnit jeden režim za jiný, nebojuje za jednu politickou alternativu, ale brání prostor, v němž mohou alternativy vznikat – brání podmínky působení svobodného rozumu a kritického myšlení ve společnosti.

Aktivismus lze dělat i pořádně.