Americký zákon: Pro Rusko sankce, pro Ukrajinu zbraně

Ke konci loňského roku byl v USA schválen a americkým prezidentem podepsán zákon týkající se Ukrajiny a Ruska. Zákon má označení H.R. 5859 a název Zákon na podporu svobody Ukrajiny 2014 (Ukraine Freedom Support Act of 2014). V našich mainstreamových médiích jsem zmínku o tomto zákonu nenašel. Zákon je pro dění na Ukrajině důležitý v tom, že mimo jiného zavádí i možnost dodat ukrajinské vládě letální – tedy „smrtící“ – vojenské vybavení jako například protitankové zbraně, ruční zbraně a munici.

Jedná se o zákon, který jsem již dříve zmínil v článku USA budou cvičit a financovat batalion Donbas.

Zákon obsahuje jedenáct částí [1], tučně označené části jsou v článku dále rozebírány.

 1. Zkrácený název; obsah.
 2. Definice.
 3. Prohlášení o politice ohledně Ukrajiny.
 4. Sankce související s obranným a energetickým sektorem Ruské federace.
 5. Sankce vůči ruským a jiným zahraničním finančním institucím.
 6. Zvýšená vojenské pomoci ukrajinské vládě.
 7. Rozšířená nevojenská pomoc Ukrajině.
 8. Rozšíření vysílání v zemích bývalého Sovětského svazu.
 9. Podpora pro ruskou demokracii a organizace občanské společnosti.
 10. Zpráva o neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvu o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) ze strany Ruské federace.
 11. Interpretace zákona.

Pozn. autora: v angličtině se vyskytující pojem „defense article“ dále překládám jako „obranný předmět.“ Ve stručnosti podle americké legislativy jde o výrobek, který je speciálně navržen, vyvinut, konfigurován, nebo upraven pro vojenské použití a nepřevládá u něj civilní využití.[2]

3. část: Prohlášení o politice ohledně Ukrajiny


Tato část je poměrně krátká, proto jsem ji celou přeložil:

Je politikou Spojených států, aby dále pomáhaly vládě Ukrajiny v obnovení její suverenity a územní celistvosti, aby odradily vládu Ruské federace od dalšího destabilizování a napadání Ukrajiny a jiných nezávislých zemí střední a východní Evropy, Kavkazu, a Střední Asie. Tato politika musí být uvedena v platnost, mimo jiného, prostřednictvím komplexního úsilí ve spolupráci se spojenci a partnery Spojených států, kde je to vhodné, což zahrnuje ekonomické sankce, diplomacii, pomoc obyvatelům Ukrajiny a poskytování vojenských kapacit vládě Ukrajiny, což zvýší schopnost této vlády se bránit a obnovit svou svrchovanost a územní celistvost tváří v tvář protiprávním činnostem vlády Ruské federace.

4. část: Sankce související s obranným a energetickým sektorem Ruské federace

V bodě (a) této části jsou popsány sankce vůči obrannému sektoru – např. ruské státní společnosti Rosoboronexport, která zprostředkovává vývoz a dovoz zbraňových a obranných systémů, produktů, technologií a služeb.

S výjimkou případů uvedených v bodu (d) nejpozději do 30 dnů po dni přijetí tohoto zákona prezident stanoví 3 nebo více sankcí uvedených v bodu (c) týkajících se Rosoboronexportu.

4. část je poměrně rozsáhlá, popisuje vůči komu a za jakých podmínek mají být sankce uloženy, ale také typy sankcí.

Po Rosoboronexportu se sankce týkají ruských výrobců, převodců nebo zprostředkovatelů obranných předmětů.

Na koho se toto vztahuje? Kdo jsou ti ruští výrobci atd.? Tyto „entity“ popisuje zákon v několika částech, uvedu jen některé:

[Entita] vlastněná nebo ovládaná vládou Ruské federace ve vlastnictví nebo pod kontrolou státních příslušníků Ruské federace a která:
1) Vědomě vyrábí nebo prodávají obranné předměty převáděné do Sýrie nebo na území určitého státu bez souhlasu mezinárodně uznané vlády takové země, nebo
2) převádí obranné předměty do Sýrie nebo na území určitého státu bez souhlasu mezinárodně uznané vlády takové země, nebo
3) zprostředkovatelé nebo jinak pomáhající při převodu obranných předmětů do Sýrie nebo na území určitého státu bez souhlasu mezinárodně uznané vlády takové země.

V této části se dále píše:

S výjimkou případů uvedených v bodu (d) v den přijetí tohoto zákona a po uplynutí 45 dnů ode dne přijetí tohoto zákona může prezident stanovit 3 nebo více sankcí uvedených v bodu (c) týkajících se zahraničních osob, které prezident určí.

Fotografie je pouze ilustrační

6. část: Zvýšená vojenské pomoci ukrajinské vládě

Zákon „obecně“ uvádí:

Prezident je oprávněn poskytovat obranné předměty, obranné služby a výcvik pro vládu Ukrajiny za účelem boje proti útočným zbraním a obnovení suverenity a územní celistvosti Ukrajiny, včetně protitankových a protipancéřových zbraní, zbraní a munice pro posádky, protidělostřelecké radary identifikující a zaměřující dělostřelecké baterie, řízení palby, dálkoměry, optické a naváděcí a kontrolní vybavení, taktické pěšákem ovládané průzkumní bezpilotní letouny, vybavení pro zabezpečené velení a komunikaci, v souladu s ustanovením zákona Arms Export Control Act a zákona Foreign Assistance Act of 1961, a dalšími příslušnými ustanoveními právních předpisů.

Na konci této části zákon uvádí:

Ochrana civilistů –
Je v zájmu Kongresu, aby vláda Ukrajiny podnikla veškerá vhodná opatření k ochraně civilistů.

Reakce Bílého domu a ukrajinského prezidenta

Obama tento zákon podepsal 18. prosince 2014, zde je jeho prohlášení k této věci.[3]

Dnes jsem podepsal v platnost H.R. 5859, Zákon na podporu svobody Ukrajiny 2014. Podepsání této legislativy nesignalizuje změnu sankční politiky administrativy, kterou jsme pečlivě nastavili v souladu s vývojem dění na místě a koordinovali s našimi spojenci a partnery. V této době administrativa nemá v úmyslu uvalit sankce podle tohoto zákona, ale zákon jí dává další autoritu, které by mohly být využity, pokud to okolnosti ospravedlní.

Moje administrativa bude pokračovat v úzké spolupráci se spojenci a partnery v Evropě a na mezinárodní úrovni reagovat na vývoj na Ukrajině a bude pokračovat v přezkumu a nastavování sankcí v reakci na akce Ruska. Opět vyzýváme Rusko, aby ukončilo okupaci a pokus o anexi Krymu, přestalo s podporou separatistů na východní Ukrajině a plnilo závazky na základě dohod v Minsku, které podepsalo.

Jak jsem už mnohokrát řekl, naším cílem je prosazovat diplomatické řešení, které poskytuje trvalé řešení konfliktu a přispívá k podpoře růstu a stability na Ukrajině a v regionu, včetně Ruska. V tomto kontextu budeme i nadále vyzývat vedení Ruska k provádění dohod z Minsku a dosahovat trvalého a komplexního řešení konfliktu, který respektuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny. Jsme stále připraveni zrušit sankce, pokud by Rusko přijalo nezbytné kroky.

Ukrajinský prezident Porošenko pár dní poté poděkoval Spojeným státům za to, že Obama tento zákon podepsal.[4]

Viceprezident Joe Biden a ukrajinský prezident Petro Porošenko dnes [21. 12. 2014] hovořili o situaci na východní Ukrajině a o diplomatické úsilí na podporu mírového procesu z Minsku. Hovořilo se také o finanční situaci na Ukrajině a pozoruhodném úsilí vlády provést rozsáhlé reformy. Prezident Porošenko poděkoval Spojeným státům za uzákonění dalších omezení obchodu a investic s osobami na Krymu a prezidentovi za podpis Zákona na podporu svobody Ukrajiny 2014. Viceprezident a prezident Porošenko diskutovali pokrok při sestavování nového balíčku mezinárodní finanční pomoci na podporu Ukrajiny, zatímco se pohybuje vpřed se svým reformním programem.

Zdroje
[1]: GovTrack – Text of the Ukraine Freedom Support Act of 2014
[2]: Cornell Law School – 22 CFR 120.3 – Policy on designating and determining defense articles and services.
[3]: Bílý dům – Statement by the President on the Ukraine Freedom Support Act
[4]: Bílý dům – Readout of the Vice President’s Call with Ukrainian President Petro Poroshenko