Lež, nebo omyl? Česká televize mění dějiny druhé světové války

Česká televize se ve svém vysílání pořadu Studio 6 dopustila dalšího uvedení diváků v omyl. Tentokrát mylně uvedla datum zahájení druhé světové války. Jak je u České televize zvykem, opět z toho vylezlo negativně Rusko.

26. září 2014 byla odeslána Radě České televize stížnost:
Stížnost na Českou televizi kvůli druhé světové válce

Ve vysílání pořadu Studio 6 ze dne 18. 9. 2014 na ČT1 řekla moderátorka (v čase cca od 34:28 až 34:36) následující [1]:

Polsko si připomnělo 75 let od ruské invaze, akce, která se odehrála 17. září 1939, zahájila druhou světovou válku v Evropě. Proběhla v souladu s tajnými dodatky k rusko-německému paktu.

Dopustila se tak (nutno dodat, že údajně text pouze četla) dvou chyb. První a ta větší je, že uvedla nesprávné datum začátku druhé světové války, více v následujících odstavcích. Druhá chyba je ta, že invazi do Polska v roce 1939 neprovedlo Rusko, nýbrž Sovětský svaz, šlo tedy o invazi sovětskou, nikoli ruskou.

Kdy začala druhá světová válka?

Za začátek druhé světové války je tradičně považována invaze nacistického Německa do Polska 1. září 1939. Přesto, pokud budeme klást začátek války před či za toto datum, zcela jistě nelze považovat za začátek druhé světové války sovětskou (nikoli ruskou) invazi do Polska 17. září 1939. Podívejme se, jak si po tradovaném datu začátku druhé světové války státy navzájem vyhlašovaly války.

3. září vyhlásily nacistickému Německu válku Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Francie a dále Austrálie, Indie a Nový Zéland.

6. září vyhlásila Jihoafrická republika válku nacistickému Německu.

10. září vyhlásila Kanada válku nacistickému Německu.

Operace Kavčí bouře: Odpor proti zlotřilosti České televize

V březnu letošního roku jsem inicioval vznik tzv. operace Kavčí bouře. Akce vznikla jako reakce na manipulace, chyby a lži České televize. ČT sídlí na Kavčích horách, proto operace Kavčí bouře.

Mnoho lidí je nespokojených s tím, co Česká televize – především zpravodajský kanál ČT24 – provádí. ČT svévolně upravuje články, uvádí informace, které poté maže, uvádí – jak sama přiznala – nepotvrzené informace v rozporu s vlastním kodexem, nezdráhá se natvrdo tvrdit zjevné lži a dopouští se takových chyb, které u této instituce nelze tolerovat Některé informace ČT zcela vypouští a (záměrně?) o nich neinformuje a to i přes tlak diváků/čtenářů.

Osobně za největší projev manipulace považuji předvolební superdebatu z loňského podzimu, kdy Česká televize nepozvala několik politických stran. Tím dle mého názoru ovlivnila volby a velmi pravděpodobně v neprospěch těchto nepozvaných stran. Po ostré kritice se ČT bránila a vymlouvala. Její argumenty neuspěly a podklady svého rozhodnutí neuvedla.

My, lidé účastníci se této operace, důrazně nesouhlasíme s chováním České televize.

Požadujeme zásadní změny, které povedou k odstranění těchto špatných věcí ze strany České televize.

Požadujeme zpravodajství, které:
– uveřejňuje informace v souladu s kodexem ČT.
– dodržuje zákony týkající se České televize.
– záměrně nemanipuluje a neuvádí nepravdivé informace.

Požadujeme, aby Česká televize reagovala na podněty čtenářů a diváků a na jejich připomínky, pokud jsou podložené. Týká se to především lepších zdrojů a upozornění na chyby.

Jste-li v tom s námi, přidejte se k facebookovým stránkám Operace Kavčí bouře.

Zdroje
[1]: Česká televize – Studio 6 (18. 9. 2014)