Co to je „nový světový řád“ ?

Řada lidí se děsí představy, že by nový světový řád byl již tady. My však v novém světovém řádu žijeme a určitým způsobem v něm žít budeme vždy.

Pojem „nový světový řád“ či „nový světový pořádek“ má totiž dva základní významy. Tyto významy jsou mnohdy zaměňovány, pocházejí-li z úst politiků či jiných veřejně známých lidí.

Nový světový řád jako globální diktatura

Nový světový řád – v tomto významu někdy zkracovaný na NWO z anglického New World Order – řada lidí považuje za označení takového světového uspořádání, která odpovídá celosvětové diktatuře. Svět jako vystřižený z románu 1984* od George Orwella.

S tímto významem operuje řada lidí, včetně některých aktivistů a publicistů, kteří inklinují ke konspiračním teoriím. Z českého prostředí má přímo tuto frázi v názvu organizace NWOO (New World Order Opposition), tedy opozice proti novému světovému řádu. Dále u nás proti NWO aktivně brojí weby Protiproud, AC24, Freeglobe, Zvědavec, OSUD.cz, Reformy.cz, Matrix-2001 a další. V zahraničí například Alex Jones.

S konspirační teorií o NWO se také pojí řada organizací, skupin a jednotlivců, ať už tajných, nebo prokazatelně existujících – EU, NATO, Bilderberg, FEMA, Severoamerická unie, Svobodní zednáři, Ilumináti, Trilaterální komise, Council on Foreign Relations, bankéři, George Soros, Rockefellerové, Rotschildové, OSN atd.

* V románu 1984 je však svět rozdělen na 3 diktatury (superstáty) – Eastasii, Eurasii a Oceánii.

Nový světový řád jako uspořádání světa

Nové uspořádání světa se obvykle týká rovnováhy sil ve světě. Nástup multipolárního světa po studené válce lze považovat za „nový světový řád“ ve smyslu nového mezinárodního uspořádání. I toto uspořádání se však postupně mění a dnešní svět vypadá jinak než svět v roce 1991. Dnešní světové uspořádání je tak v každém případě novým světovým řádem oproti tomu předchozímu starému. Platí to i do budoucna – každý následující světový řád bude nový oproti tomu, který mu předcházel.

V každém případě takovýto význam není mezi širokou veřejností příliš rozšířený, ale odborná veřejnost z řad politologů (a částečně i politiků) s tímto pojmem v mezinárodních vztazích běžně pracuje. Tento neutrální význam však v žádném případě nelze zaměnit s výše uvedeným negativním významem.

Přestože nelze považovat Wikipedii jako hodnověrný zdroj informací, tak trefně vystihuje tento pojem právě článek New world order (politics) na anglické Wikipedii:

Pojem „nový světový řád“ se používá pro jakýkoliv úsek historie s dramatickými změnami světového politického myšlení a rovnováhy sil. I přes různé interpretace tento pojem souvisí s ideologickými názory na globální vládu pouze ve smyslu nových společných snah s cílem identifikovat, pochopit a poukazovat na světové problémy, jejichž řešení přesahuje schopnosti jednotlivých států.

Jedno z prvních známých použití tohoto pojmu na Západě je pojem ve Čtrnácti bodech Woodrow Wilsona a ve výzvě k vytvoření Společnosti národů, která následovala po zničující první světové válce. Fráze byla také použita na konci druhé světové války pro popis plánů pro Organizaci spojených národů a Brettonwoodský systém.

V nedávné historii pojem použili také George Bush starší a Michael Gorbačov s cílem popsat povahu světa po Studené válce a ducha velké spolupráce mocností, ve kterou doufali, že nastane.

Obrázek: Rubová (zadní) strana velké pečeti státního znak Spojených států amerických

Tak který řád to je?

Pokud někdo pojem „nový světový řád“ použije, tak by to měl udělat tak, aby příjemci jasně pochopili kontext.

A aby to nebylo tak snadné, tak se oba významy mohou za určité konstelace protnout. Představme si hypoteticky, že na světě skutečně nastane vláda globální totality. V takovém případě by šlo jak o nový světový řád ve smyslu nového uspořádání světa, tak o nový světový řád ve smyslu celosvětové diktatury.

Řada lidí tyto dva pojmy nijak nerozlišuje a možná o druhém významu ani neví. Následně tak stačí, aby politik prostě zmínil „nový světový řád“ při svém projevu či rozhovoru a nastupuje pavlovův reflex – místo slintání však jde o „důkaz, že nám ten zlý politik chce vnutit nový světový řád (globální diktaturu)“.

V nedávné době pojem „nový světový řád“ použil ukrajinský prezident Porošenko ve svém projevu v americkém Kongresu. V čase kolem 14:05 doslova řekl: „…Výsledek současné války určí, zda budeme nuceni přijmout realitu temné, roztrhané a hořké Evropy v rámci nového světového řádu.