„Extrémní“ hudba pomáhá zvládat hněv, ukazuje nová studie

Studie z australské Univerzity v Queenslandu zkoumala vliv „extrémní“ hudby (např. heavy metalu) na emoční stav 39 posluchačů ve věku 18 až 34 let. „Zjistili jsme, že tato hudba reguluje smutek a zvyšuje pozitivní emoce,“ uvedla Leah Sharman, jedna ze dvou autorek studie.[1]

Myslím, že k popisu bohatě postačí anotace této studie, která vyšla v časopise Frontiers in Human Neuroscience.[2]

Tvrzení, že poslech extrémní hudby způsobuje hněv a projevy hněvu, jako je agrese a delikvence ještě musí být doloženy použitím řízených experimentálních metod. V této studii bylo 39 posluchačů extrémní hudby ve věku 18 až 34 let podrobeno vyvolání hněvu, následovalo náhodné přiřazení – buď 10 minut poslechu extrémní hudby z jejich vlastního seznamu skladeb, nebo 10 minut ticha (kontrolní skupina). Měření emocí zahrnovalo tepovou frekvenci a subjektivní hodnocení na stupnici PANAS (Positive and Negative Affect Scale).

Výsledky měření stupnicí PANAS ukázaly, že nepřátelství, podrážděnost a stres vzrostl během vyvolání hněvu a po hudbě nebo tichu se snížily. Tepová frekvence se po vyvolání hněvu zvýšila a zůstala v případě hudby stejná (nezvýšila se), zatímco v případě ticha klesla. Během poslechu hudby se zvýšily hodnocení aktivity a inspirace na stupnici PANAS, tento efekt nebyl zaznamenán u kontrolní skupiny.

Zjištění ukazují, že extrémní hudba u účastníků nevyvolala hněv ještě větší; spíše se ukázalo, že odpovídala jejich fyziologickému vzrušení a měla za následek zvýšení pozitivních emocí. Poslech extrémní hudby tak může představovat pro tyto posluchače zdravý způsob, jak zpracovat hněv.

74% účastníků se narodilo v Austrálii, zbytek na Novém Zélandu, v USA, na Nové Kaledonii, v Jižní Africe, v Indonésii, ve Švédsku a v Ománu.

Sekundárním cílem studie bylo vidět, jakou hudbu si rozhněvaní účastníci vyberou ze svého seznamu skladeb,“ uvedla Sharman a dodala: „Bylo zajímavé, že polovina vybraných písniček obsahovala témata hněvu a agrese, zbytek – ač ne bezvýhradně – samotu a smutek.

Zdroje
[1]: School of Psychology – Rock On! Benefits of head banging
[2]: Frontiers in Human Neuroscience – Extreme metal music and anger processing