Jak Facebook zvýšil volební účast

Facebook naše životy dokáže ovlivnit možná více, než si chceme nebo dokážeme připustit. Ukázkou jeho vlivu mohou být prezidentské volby ve Spojených státech v roce 2012 nebo volby do amerického Kongresu v roce 2010. Volební účast při volbách do Kongresu byla pravděpodobně zvýšena až o 340 000 voličů díky jednoduché facebookové aplikaci a manipulaci.

Všechno to začalo aplikací s názvem „I’m Voting,“ [1] která – jak informovala facebooková stránka Government and Politics on Facebook [2] – byla spuštěna Facebookem a CNN.

V této aplikaci člověk klikne na tlačítko „Volím“ („I’m voting“), poté vyskočí okno, ve kterém se nachází odkaz na cnn.com/imvoting, nevím, co se na této adrese nacházelo, ale po volbách vás adresa přesměruje na facebookovou stránku CNN Politics. Z popisu toho, co se člověku nasdílí na profil, je tak vidět, že se člověk odhodlal volit, viz obrázek.

Podle statistiky uváděné přímo v aplikaci ji využilo cca 384 000 uživatelů Facebooku.

Naše testy s tlačítkem „Volím“ v roce 2012 byly primárně navrženy tak, aby zjistily, zda různé zprávy na tlačítku samotném ovlivní pravděpodobnost interakce lidí s tímto tlačítkem,“ řekl Michael Buckley, viceprezident Facebooku pro globální obchodní komunikace, informoval taktéž magazín Mother Jones. „Například tlačítko „Jsem volič“ a jiné tlačítko zase „Volím“.

Magazín Mother Jones ohledně voleb zmiňuje [3] studii s názvem „Experiment o 61 milionech osob v oblasti sociálního vlivu a politické mobilizace“ v časopise Nature.[4] Studie testovala během voleb do amerického Kongresu v roce 2010 různé verze s cílem optimalizovat efektivitu tlačítku „Volím“. Dvě skupiny po 600 000 uživatelích byly použity jako kontrolní skupiny: jedna viděla tlačítko „Volím“, ale neviděla žádné informace o chování svých přátel a druhá neviděla vůbec žádné věci týkající se tohoto tlačítka.

Studie zjistila, že 20% uživatelů, kteří si všimli, že se jejich přátelé zavázali volit, také klikli na tlačítko „Volím“ od jejich přátel. Po volbách autoři studie zjistili, že se pomocí tohoto nástroje podařilo zvýšit volební účast o nejméně 340 000 voličů.

Mother Jones nakonec zmiňuje výzkumníka jménem Lada Adamic ze společnosti Solomon Messing, která veřejně hovořila o experimentu s tzv. news feedem Facebooku – experiment se týkal náhodného 1,9 milionu uživatelů Facebooku. Společnost tak mohla manipulovat s tím, co se vám v news feedu objeví na vrchu, mohla tedy zvýšit pravděpodobnost, že si příspěvku všimnete a kliknete na něj. Po volbách zjistila, že tak možná pomohla zvýšit volební účast o 3%.

Zdroje
[1]: facebooková aplikace – I’m Voting
[2]: facebooková stránka Government and Politics on Facebook – Friends Make Election 2012 Better: Tell Your Facebook Friends ‘I’m Voting’
[3]: Mother Jones – Facebook Wants You to Vote on Tuesday. Here’s How It Messed With Your Feed in 2012.
[4]: Nature – A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization

Další informace
Živě.cz – Facebook dělal psychologické pokusy na uživatelích, měnil nálady na síti
Živě.cz – Nebyl jen jeden, Facebook provádí stovky pokusů na lidech
Hlavné Správy – Facebook pomocou psychologického experimentu zvýšil volebnú účasť