O čem jsou obě uniklé příručky CIA?

Před Vánoci média obletěla zpráva o dvou uniklých dokumentech CIA. Pro co nejobjektivnější informovanost jsem si příručky přečetl a v článku je podrobně popisuji.

21. prosince 2014 uveřejnila dvě příručky na svých webových stránkách organizace Wikileaks [1], o úniku druhý den informovaly weby EUobserver [2] a Haaretz [3], ve stejný den se zpráva dostala i do českých a slovenských médií.[4][5][6]

Obě příručky slouží pro agenty CIA s cílem zůstat v utajení při cestování (infiltraci) do zahraniční. První příručka popisuje, jak se vyhnout sekundární kontrole na mezinárodních letištích (tzv. secondary screening), zatímco druhá popisuje infiltraci schengenského prostoru.

Manuály CIA vytvořil program CHECKPOINT Identity and Travel Intelligence Program spadající pod Oddělení pro vědu a techniku (Directorate of Science and Technology) CIA.

Jak se vyhnout sekundární kontrole na mezinárodních letištích

Wikileaks na začátku této publikace – píše:
Toto je tajný dokument vyrobený programem CHECKPOINT Identity and Travel Intelligence Program od CIA s cílem vysvětlit a poradit operativcům CIA, jak se vypořádat se sekundární kontrolou [secondary screening] na letištích, když cestují z a do misí CIA s falešnou identitou, včetně [cest] do a z Evropy. Dokument popisuje příklady operativců zastavených v rámci sekundární kontroly na různých letištích po světě; jak a proč byly osoby zastaveny a nabízí rady, jak se vypořádat s takovými okolnostmi a minimalizovat rizika v případě zastavení s cílem zůstat v utajení. Dokument byl vytvořen pro distribuci v rámci organizace a pro další představitele, kteří mají příslušné prověrky u oddělení a agentur výkonné moci (Executive Branch Departments/Agencies) americké vlády.

Pozn. autora: Sekundární kontrolou se zde myslí podrobná kontrola cestujících, většina prochází pouze tzv. primární kontrolou – rychlá kontrola pohledem, kontrola pasu či víza. V případě podezření či náhodné kontroly postupuje cestující k sekundární kontrole, která se svou podrobností a délkou liší dle jednotlivých států. Může jít např. o prohledání zavazadel, osobní prohlídku, zjišťování podrobných důvodů cesty, v případě obchodníka kontaktování těch, se kterými se má sejít atp.

Příručka pochází ze září roku 2011 a podrobně popisuje, podle čeho si pracovníci pohraničních kontrol na letištích vybírají osoby pro sekundární kontrolu. Důvody se liší podle států. Pomineme-li náhodný výběr, tak sekundární kontrolu může vyvolat cokoliv, čím se cestující nějak odchyluje od normálu – nadměrné pocení, nervozita, mapy a zavazadla, která neodpovídají pobytu cestujícího, cestování bez zavazadel se zpáteční letenkou ve stejný den (podezření z pašování drog) a též seznam předchozích cest.

Některé země si dávají obzvlášť pozor na cestující z určitých zemí – např. na řeckém mezinárodním letišti Eleftherios Venizelos si dívají pozor na cestující z Egypta, Íránu a Iráku a to kvůli terorismu.

Kromě různých kriminálních živlů a teroristů se pohraniční kontroly snaží odhalit také agenty cizích států.

Přehled schengenského prostoru

K této publikaci Wikileaks píše:
Tajná zpráva CIA vysvětluje a dává rady tajným agentům americké vlády týkající se cestování do schengenského prostoru. Publikace nastiňuje, vysvětluje a popisuje rizika pro americké operativce při překročení hranice do schengenského prostoru, když cestují do regionu kvůli tajným operacím. To zahrnuje různé pohraniční kontroly a seznamy pro sledování. Vysvětluje, jak jsou pohraniční pracovníci vyškoleni vyhledávat cestující a popisuje sběr a použití biometrických údajů v rámci Schengenu.

Oproti předchozí příručce tato z ledna 2012 obsahuje méně tajných údajů. Spíše jde o obdobu „seminární práce“ na téma pohraničních kontrol Schengenu, víz a různých seznamů. Popisuje tak fungování Schengenského informačního systému (SIS), schengenská víza, Vízový informační systém (VIS), Entry/Exit System (EES), EURODAC (systém evidující otisky prstů) a řadu dalších věcí.

Ve zkratce v postranních odstavcích manuál také popisuje, co to je Europol, Eurojust, Evropská komise atp.

Schengen Area
Obrázek: Mapa schengenského prostoru. Světle modrá barva označuje plné členy, zelená signatáře, kteří se dosud plně neúčastní

[1]: Wikileaks – CIA Travel Advice To Operatives
[2]: EUobserver – CIA manual tells agents how to fool EU border guards
[3]: Haarezt – CIA shows agents how to keep their cover at Israeli airport, leaked file shows
[4]: ČTK – WikiLeaks prozradil příručky pro agenty CIA, jak zůstat v utajení
[5]: Novinky – Návod CIA, jak přelstít hraniční kontroly, zveřejnil server WikiLeaks
[6]: Pravda.sk – Wikileaks zverejnil príručky pre agentov CIA, ako zostať v utajení