Odpověď ČT na stížnost o informování o druhé světové válce

Česká televize mi poslala odpověď na stížnost, kterou jsem zaslal v září Radě České televize z důvodu dezinformace o historických událostech v pořadu Studio 6. Podrobněji se kauzou zabývám v článku Lež, nebo omyl? Česká televize mění dějiny druhé světové války a následně ve Stížnosti na Českou televizi kvůli druhé světové válce.

Pomyslné ledy byly prolomeny a po několika stížnostech, které Rada ČT prakticky smetla ze stolu, se Rada ČT odhodlala alespoň k „citelnému finančnímu potrestání“ viníků. Podle slov odpovědi „chybu okamžitě opravili.“ Zajímavé je, že se Česká televize neomluvila veřejnosti, jak jsem žádal ve své stížnosti:
Tímto žádám omluvu a uvedení informací na pravou míru ve veřejnoprávním médiu v čase a v programu, kde byly tyto informace mylně prezentovány a vyvození důsledků pro osobu, která toto zapříčinila. To samé dále požaduji na facebookových stránkách Studio 6.

Na facebookové stránce Studio 6 se mi omluvu nepodařilo nijak najít, stejně tak v archivu pořadu – konkrétně Studio 6 z 18. září 2014 – jsem nenašel ani opravu chyby, ani omluvu. Nevím tak, kde a jak onu „chybu okamžitě opravili.

Operace Kavčí bouře – akce proti manipulaci a propagandě České televize:

Vážený pane Schmiede,

Rada ČT se podrobně zabývala Vaší stížností na vysílání Studia 6 ze dne 18. září 2014. Dle zjištění Rady ČT ve zpravodajství skutečně Vámi uvedené výroky zazněly. Rada České televize si vyžádala vyjádření kompetentních pracovníků. z něhož uvádíme:

S politováním musíme uvést, že šlo o chybný text redaktora-juniora, který se neměl dostat do vysílání. Chybu jsme okamžitě opravili, redaktor i službukonající editor byli citelně finančně potrestáni.

Moderátorský tým zpravodajství je tvořen jak velice zkušenými redaktory, tak elévy a moderátory začínajícími. Aniž bychom chtěli omlouvat chyby a nepřesnosti, které jste v tomto případě zaznamenal, pochybení, ke kterému došlo, nás velmi mrzí.

Rádi bychom Vás ujistili, že poskytování kvalitních služeb na profesionální úrovni je prioritou České televize, jejíž vedení, dle našich informací, již zefektivňuje nastavené kontrolní mechanismy tak, aby se tyto situace neopakovaly.

Jménem Rady České televize, s pěkným pozdravem

PhDr. Jiří Závozda
místopředseda Rady České televize

19. listopadu 2014