Odpověď ministerstva průmyslu ohledně TTIP

Ministerstvo průmyslu a obchodu odpovědělo na můj otevřený dopis ohledně údajné podpory TTIP ze strany české veřejnosti. Tuto kauzu podrobně popisuji v článku Pro-TTIP propaganda: od think-tanku po ministerstvo.

Není pochyb o tom, že zde dochází k dezinformování. Otázkou je, zda omylem, nebo záměrně a také kdo je za toto dezinformování zodpovědný. Z otázky v průzkumu Eurobarometru není jasné, že se onou „dohodou o volném obchodu a investicích mezi EU a USA“ myslí jen a pouze TTIP – v dotazu není použita zkratka TTIP a ani oficiální název dohody TTIP. Přesto nám naše ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že dotaz Eurobarometru je dotaz na TTIP. Pokud by ministerstvo mělo pravdu, pak by šlo o chybu na straně Eurobarometru, který nebyl schopen položit správně otázku.

Tuto kauzu dále prošetřujeme a o dalším vývoji budeme informovat.

Zde je dopis, který přišel od ministerstva průmyslu a obchodu:

Vážený pane Schmiede,

velmi si vážíme Vašich připomínek a děkujeme Vám za ně. Jak jsme již uvedli na facebookových stránkách, Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) je zkratka, která se používá pro vyjednávanou dohodu o volném obchodu a investicích mezi EU a USA. Tuto skutečnost je možné ověřit na řadě odkazů.

Eurobarometer se ve svém průzkumu občanů EU dotazuje, zda podporují vyjednávání dohody o volném obchodu a investicích mezi EU a USA. Zkratka používaná pro tuto dohodu je TTIP. Dohoda tohoto druhu mezi EU a USA může být jenom jedna. Nemůže vzniknout situace, že by EU s USA vyjednávala více dohod s obchodní a investiční tématikou.

Samozřejmě nás mrzí, že poskytnuté informace a vysvětlení považujete za zavádějící. Rozhodně není naším záměrem veřejnost mystifikovat, naopak naším cílem je problematiku ohledně dohody o volném obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP) řádně vysvětlit. Vaši stížnost bereme jako impuls, aby ministerstvo dále zlepšovalo svou komunikaci s občany o vyjednávané dohodě, aby v budoucnu nedocházelo k obdobným nedorozuměním.

S pozdravem

Ing. Markéta Mikešová
ředitelka odboru komunikace a marketingu