Pandemie – strašák podceňovaný i přeceňovaný

V souvislosti s nedávným výskytem eboly mimo Afriku – USA, Španělsko, vyvrácené podezření v ČR – nás média bombardují zprávami o ebole. Některé zprávy zmiňují dokonce i pandemii, jiné paniku.[1][2]

Proč jsem zvolil takový název článku, jaký jsem zvolil? Jednak spousta lidí pandemii přeceňuje, vidí v ní něco až katastrofického, jednak řada lidí (někdy ti samí) pandemii podceňuje a nijak se na její možný příchod nepřipravuje. Nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak se alespoň trochu připravit, jsou vědomosti.

Pojďme se podívat na to, co to ta pandemie ve skutečnosti je. Výchozím zdrojem je Pandemický plán České republiky.[3] Mezi další zdroje, které můžete využít, patří Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Světová zdravotnická organizace (WHO), americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

Pandemický plán ČR

Jako první je důležité zmínit, že se pandemický plán zaměřuje především na chřipku, v tomto ohledu tak moc nepomůže ohledně eboly. Přesto jsou některé části tohoto plánu obecné a na typu onemocnění nezávislé.

Definice pandemie
Řada lidí považuje automaticky lovo „pandemie“ za něco zlého až ďábelského, představují si svět plný mrtvol, svět, který skončil. Ve skutečnosti je pandemií myšleno něco odlišné. V pandemickém plánu je pandemie definována takto:

Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující celé kontinenty. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinent) za určité časové období. Podle definice WHO je pak pandemie chřipky charakterizována šířením pandemického viru v komunitách v alespoň 2 zemích jednoho WHO regionu a alespoň v jedné zemi z dalšího WHO regionu.

Obrázek: Regiony dle Světové zdravotnické organizace
Zdroj: WHO.int

Pandemický plán dále popisuje způsoby, jak může vzniknout pandemický virus, cíle pandemického plánu atd.

Důležité je to, že plán zmiňuje také prevenci onemocnění (zde chřipkou). Prevence je rozdělená na farmakologická opatření a nefarmakologická opatření.

Farmakologické opatření se týká vakcíny a podle pandemického plánu je nejdříve potřeba indentifikace subtypu chřipkového viru. „WHO pak vybere pandemický vakcinální kmen a doporučí načasování zahájení výroby pandemické vakcíny. Práce na výrobě „mock-up“ pandemické vakcíny jsou prováděny již několik let, ale i tak je nutné si uvědomit, že od objevení nového pandemického kmenu viru chřipky k výrobě prvních dávek vakcíny může uběhnout doba i několika měsíců (min. 3, spíše však 6 měsíců). To tedy znamená, že pro první vlnu pandemie nemusí být vakcína k dispozici,“ píše se v pandemickém plánu.

Mezi nefarmakologická opatření patří například dobrovolná izolace nemocných, důsledné mytí rukou, efektivní zjišťování kontaktů, omezení cestování hromadnými dopravními prostředky a masového shromažďování lidí.

Poté následuje výčet možných dopadů pandemie, kde se kromě počtu nakažených a mrtvých píše také o nepřítomnosti v zaměstnání (ekonomické dopady), počtu hospitalizovaných atd.

Snímek: Virus prasečí chřipky H1N1

Popis pandemických fází dle WHO

1) Žádný zvířecí chřipkový virus nezpůsobil humánní infekci.

2) Zvířecí chřipkový virus cirkulující u domácích či divoce žijících zvířat způsobil izolovanou humánní infekci a je tudíž považován za potenciální pandemickou hrozbu.

3) Chřipkový virus (zvířecí nebo reasortanta lidského a zvířecího viru) způsobil sporadické případy nebo malé epidemie onemocnění u lidí, ale nevyústil v mezilidský přenos dostatečný pro zapříčinění epidemií na úrovni komunit.

4) Mezilidský přenos chřipkového viru (zvířecího nebo reasortanty lidského a zvířecího viru) schopného způsobit epidemie na úrovni komunit.

5) Virus způsobil epidemie na úrovni komunit ve dvou nebo více zemích jednoho WHO regionu.

6) Virus způsobil epidemie na úrovni komunit ve dvou nebo více zemích jednoho WHO regionu a navíc v alespoň jedné zemi jiného WHO regionu.

Post-peak fáze: Výskyt pandemické chřipky se ve většině zemí s adekvátní surveillance dostal za vrchol.

Možná nová vlna: Výskyt pandemické chřipky se ve většině zemí s adekvátní surveillance dostal znovu na vrchol.

Post-pandemická fáze: Výskyt pandemické chřipky se ve většině zemí s adekvátní surveillance vrátil na úroveň výskytu sezónní chřipky.

Opakování – co to je pandemie

Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující celé kontinenty. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinent) za určité časové období. Tento stupeň není stupněm klinické závažnosti nemocnění, nýbrž znamená, že onemocnění (infekce) postihla již řadu kontinentů.

Poslední a největší část pandemického plánu tvoří popis jednotlivých fází pandemie dle WHO a výčet opatření s kompetencemi institucí.

Zdroje
[1]: Blesk – Pandemie eboly děsí celý svět!
[2]: Česká televize – Panika na vzestupu – Ebola začíná lidem vně Afriky hrát citelně na nervy
[3]: Ministerstvo zdravotnictví ČR – Pandemický plán ČR