Pro-TTIP propaganda: od think-tanku po ministerstvo

62% Čechů je pro TTIP. To tvrdí na své facebookové stránce think-tank Evropské hodnoty, v Hyde Parku to řekl Vladimír Bärtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu a na své facebookové stránce to tvrdí samotné ministerstvo. Jaká je ale skutečnost? Na co se zmiňovaný průzkum veřejného mínění skutečně ptal? Napíšu to rovnou. Průzkum Eurobarometru se na TTIP neptal. To ale nevadí, protože TTIP musí být! A tak se vyrábí souhlas…

Pátrání po pravdě začalo, když jsem na facebookové stránce think-tanku, či spíše propaganda-tanku, Evropské hodnoty narazil na tento obrázek s popisem „Kdo chce TTIP?[1].

Aktualizace: Think-tank Evropské hodnoty se za mystifikaci omluvil a chybu napravil viz zde.

Aktualizace: Otevřený dopis ministerstvu průmyslu a obchodu kvůli TTIP. Zde je odpověď ministerstva průmyslu ohledně TTIP.

Zdroj obrázku: Pew Research Center

Jakožto člověka zvídavého a po pravdě prahnoucího jsem si tento průzkum musel ověřit. Nepřekvapilo mě, že se průzkum TTIP vůbec netýká. Při ověření zdroje (průzkum Eurobarometru) jsem totiž zjistil, že lidé v průzkumu Eurobarometru [2][3], o kterém psala také organizace Pew Research Center (autor obrázku), odpovídali na tuto otázku:
Jaký je Váš názor na každý z následujících výroků? Prosím, řekněte mi u každého z výroků, jestli jste pro nebo proti. Dohoda o volném obchodu a investicích mezi EU a USA.

(Anglicky: „What is your opinion on each of the following statements? Please tell me for each statement, wheter you are for it or against it. A free trade and investment agreement between the EU and the USA.„)

V angličtině je u této dohody použit neurčitý člen „a“ ve smyslu nějaké dohody, nikoliv nějaké konkrétní. Jak uvádí webové stránky Help For English [4]:
Neurčitý člen vyjadřuje, že se nejedná o žádnou konkrétní věc, a tedy není potřeba, aby představa v mysli mluvčího byla totožná s představou v mysli posluchače. Použiji-li tedy v rozhovoru slovo a car, posluchač si může představit libovolné auto, nebo si počká, až ho nějak blíže specifikuji. Zastaví-li tedy před námi auto, a já použiju slovo a car, je jasné, že nemluvím o tomto konkrétním, ale o nějakém jiném.

Nejen že se otázka netýká explicitně TTIP, navíc je v angličtině použit neurčitý člen poukazující, že nejde o nějakou konkrétní dohodu. V celém textu Eurobarometru není ani jednou pojem „TTIP“ (podle vyhledávání přes Adobe Reader).

Je to jako kdyby někdo tvrdil, že Češi chtějí auto Škoda Octavia, protože na dotaz „Chcete auto?“ odpověděli, že ano.

Chyba se může stát, mohli se zmýlit, napadlo mě. Think-tank Evropské hodnoty a také ministerstvo průmyslu a obchodu byly na tuto chybu upozorněni.[5] První organizace nijak nezareagovala, ministerstvo však uvedlo, že se průzkum týká TTIP – dokonce odkazují přímo na průzkum Eurobarometru, který se však – jak jsem uvedl výše – TTIP netýká.

Obrázek: Ministerstvo mystifikuje o podpoře TTIP

Mezi mystifikací ze strany think-tanku a ministerstva došlo k masové mystifikaci v pořadu Hyde Park ze 4. února 2015.[6]

… Nejčerstvější data Eurobarometru říkají, že 62 procent respondentů v České republice jsou pro TTIP,“ řekl Vladimír Bärtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu, ke konci Hyde Parku ze dne 4. 2. 2015 cca od 53. minuty.

Takto se vyrábí souhlas. Pravda nevítězí.

Sám sebe se ptám, když je dohoda TTIP tak skvělá, proč se o její podpoře ze strany (nejen) české veřejnosti musí lhát?

S průzkumy veřejného mínění jsou problémy. Jednak nemůžeme spolehlivě ověřit, že průzkum byl proveden objektivně a druhak – což ale obvykle ověřit můžeme – bývají výsledky dezinterpretovány, ať už záměrně, či omylem. Jako ukázkový příklad můžu zmínit průzkum, o kterém psal server Echo24 – viz článek Tak málo stačí k velkému nedorozumění.

Kauza bude mít pokračování, v dohledné době oficiálně kontaktuji ministerstvo, aby svou mystifikaci zastavilo, uvedlo ji na pravou míru a pokud možno se také omluvilo veřejnosti za šíření nepravdy o podpoře TTIP ze strany české veřejnosti.

Stejně tak kontaktuji Think-tank Evropské hodnoty se stejnými požadavky.

Zdroje
[1]: FB stránka Think-tank Evropské hodnoty – Kdo chce TTIP?
[2]: Eurobarometr – Eurobarometer surveys
[3]: Eurobarometr (strana T96) – Standard Eurobarometer 82, Autumn 2014
[4]: FB stránka Ministerstvo průmyslu a obchodu – dotaz ohledně TTIP
[5]: Help For English – Členy v angličtině (Articles)
[6]: Hyde Park – Diskuse o podobě TTIP, 4. 2. 2015