Reakce České televize na stížnost ohledně „ruské invaze“

České televize odpověděla na stížnost kvůli „ruské invazi, která 17. září 1939 zahájila druhou světovou válku v Evropě.“ Reakci nyní nebudu nijak komentovat.

Vážený pane Schmiede,

děkujeme za Váš zájem o zpravodajství České televize a podněty uvedené v dopise, který byl Redakci zpravodajství postoupen od předsedy Rady České televize. V souladu s naší dřívější odpovědí mi dovolte Vás informovat o našem postupu v předmětné věci.

Česká televize chybný text odstranila z elektronického archivu I-vysílání a tento výstup už není pro diváky přístupný. ČT se Vám omlouvá a připomíná, že odpovědní pracovníci byli citelně potrestáni, s editorem zpráv byla rozvázána spolupráce. Další veřejná omluva na veřejném FB profilu Studia 6 by byla irelevantní, protože její případní příjemci nejsou a nemohou být informováni o podstatě chyby a postup by si vyžádal další- opakované šíření původního textu, jež však není v původní podobě nikde dostupný.

Vážený pane Schmiede, věřím, že naše informace přijmete s porozuměním a nadále zůstanete věrným divákem zpravodajství ČT. Chci Vás ubezpečit, že Vaše postřehy a náměty k vysílání vždy uvítáme a pečlivě zvážíme.

S pozdravem

František Lutonský
zástupce šéfredaktora Redakce zpravodajství

V Praze dne 26. ledna 2015