Reakce Rady ČTK na stížnost ohledně průzkumu centra Levada

V dubnu letošního roku jsem poslal Radě České tiskové kanceláře stížnost ohledně průzkumu ruského centra Levada. 28. června mi dorazila odpověď.

Ke dni 7. 7. 2016 se na webu ČTK stále nachází dezinformující článek bez opravy, bez omluvy. Rada ČTK a ani generální ředitel ČTK nijak nereagovali na můj dotaz „Jak bude ČTK řešit to, že dezinformující zprávu přebrala ostatní média? Dá jim ČTK vědět, že jde o dezinformující zprávu?„, který je součástí stížnosti.

Reakce Rady ČTK

Rada se na svém květnovém zasedání znovu detailně zabývala Vaší stížností. Vyžádali jsme si detailní rozbor i originální zprávy, včetně stanovisek GŘ ČTK J. Majstra. Vyjádření generálního ředitele Vám přikládáme.

Z analýzy plyne, že skutečně došlo k pochybení redakce, kdy pracovala pouze s částí výzkumu. Originál skutečně zahrnoval i informace o současném prezidentovi Ruska V. Putinovi. ČTK tuto chybu uznala, s redakcí to bylo diskutováno. Nedošlo nicméně k porušení Zákona o ČTK.

Děkuji za Váš dopis a za upozornění na nepřesné informace v serveru.

S pozdravem

Bc. Hana Hikelová
předsedkyně Rady ČTK

V Praze, dne 15. června 2016

Vyjádření generálního ředitele ČTK

Česká tisková kancelář

Vážená paní
Hana Hikelová
předsedkyně Rady ČTK
Opletalova 5/7
Praha 1

V Praze 25. 4. 2016

Vyjádření ke stížnosti pana Jiřího Schmieda

Vážená paní předsedkyně, vážení členové Rady ČTK.

Rada obdržela dne 19. dubna stížnost pana Jiřího Schmieda (Příloha 1), který si stěžuje na to, že ČTK ve zprávě z 2. 3. 2016 o výsledcích průzkumu veřejného mínění zamlčela hodnocení nynějšího ruského prezidenta Vladimíra Putina (zpráva ČTK je součástí stížnosti v Příloze 1).

Použitá agentura Levada Centr patří k největším ruským sociologickým agenturám. Je prakticky jediná, která není vlastněná státem. Její analýzy publikují mnohá ruská média, včetně státních, a média západní. Levada Centr je členem vůdčího světového sdružení agentur pro výzkum trhu ESOMAR a Světové organizace pro výzkum veřejného mínění WAPOR. Členství v těchto organizacích se považuje za osvědčení kvality procesu a práce jednotlivých agentur, protože musí dodržovat mezinárodní standardy.

Autor zprávy ČTK na základě podkladu, které měl k dispozici, se rozhodl zaměřit na hodnocení, které dotázaní Rusové dali svým vedoucím představitelům z 20. století. O stejném průzkumu informovala například ruská agentura Interfax, která se zase rozhodla poukázat na změnu v hodnocení ara Mikuláše II. a Stalina (Příloha 2).

Informace o srovnávání hodnocení nynějšího prezidenta Vladimíra Putina s jeho předchůdci ve zprávě ČTK přesto být měla, jak na to poukazuje stěžovatel.

Vzhledem k tomu, že ČTK o výzkumech mínění, které ukazují Putinovu vysokou popularitu v Rusku, informuje pravidelně, nepokládám nicméně toto jednotlivé opomenutí za porušení zákona o ČTK

JUDr. Jiří Majstr, MBA
generální ředitel

Příloha 2x