Spokojenost, válka, prosperita a „bude líp“ na konci roku 2014

Asociace WIN/Gallup International uveřejnila 30. prosince 2014 statistiky s názvem „Konec roku 2014,“ průzkum zahrnuje 64 tisíc lidí z 65 zemí. Mezi zjišťované informace patří například jestli jsou lidé šťastní, jaký bude rok 2015 nebo zda by šli lidé za svou zemi bojovat do války.[1]

Ve zkratce několik málo zjištění:

 • 70% lidí tvrdí, že jsou spokojeni se svým životem oproti 60% v loňském roce.
 • 42% lidí věří, že příští rok bude rokem ekonomické prosperity pro jejich zemi.
 • Fidži je nejšťastnější zemí na světě (93%), zatímco Irák nejméně šťastnou (31%).
 • Afrika (75%) a Asie (63%) jsou nejvíce přesvědčeny, že rok 2015 bude lepší než rok 2014.
 • Pouze 12% západních Evropanů věří, že rok 2015 bude rokem hospodářské prosperity.
 • Tři z pěti lidí by šli do války za svou vlast, u zemí MENA (Blízký východ a severní Afrika) je to 77% oproti západní Evropě s 25%.

400 nejbohatších lidí světa v roce 2014 ještě více zbohatlo
TISA: tajná obchodní dohoda ohrožuje práva na soukromí

Oproti předchozímu roku (End of Year Survey 2013) chybí důležitá otázka: „Které země jsou podle vás největší hrozbou pro mír v dnešním světě?“ Nepřekvapivě této statistice na prvním místě kralovaly za rok 2013 Spojené státy americké.[2]

Statistiky lze prohlížet zvlášť pro jednotlivé země [3], včetně České republiky, Slovensko bohužel ve výběru chybí. Celkem bylo zjišťováno 38 položek, mezi nimi například:

 • Základní informace o respondentech: pohlaví, věk, víra, typ zaměstnání, vzdělání atd.
 • Jestli lidé věří či nevěří politikům, učitelům, bankéřům, náboženským vůdcům, policii atp.
 • Pokud by došlo na válku, která by se týkala vaší země, byli byste za ni ochotni bojovat?
 • Myslíte si, že rok 2015 bude lepší, horší nebo stejný oproti roku 2014?
 • Bude příští rok rokem hospodářské prosperity, hospodářských obtíží nebo bude stejný jako ten poslední?
 • Cítíte se ve svém životě velmi šťastný, šťastný, ani jedno, nešťastný nebo velmi nešťastný?

Ze statistik se například dozvídáme, že by za svou zemi šlo bojovat pouze 23% dotázaných Čechů, zatímco 64% odpovědělo, že ne. Za svou zemi by šlo bojovat 44% dotázaných Američanů, 62% Ukrajinců, 27% Britů, 18% Němců, 71% Číňanů či 66% Izraelců.

Zdroje
[1]: Asociace WIN/Gallup International – End of Year Survey 2014
[2]: Free Pub – Největším nebezpečím pro mír za rok 2013 byly USA
[3]: Asociace WIN/Gallup International – End of Year Survey 2014: Regional & Country Results