Stížnost Radě ČT na cenzuru prezidenta České republiky

Vzhledem k cenzuře části projevu prezidenta České republiky Miloše Zemana sepisuji stížnost Radě České televize. Okolnosti této kauzy popisuji v článku Příběh cenzury prezidenta Miloše Zemana Českou televizí.

Operace Kavčí bouře – akce proti manipulaci a propagandě České televize:

Pozn. autora: Ve stížnosti jsou v tomto článku pro přehlednost použity proklikávací odkazy, v tištěné stížnosti bude vždy URL adresa odkazu napsána závorce.

Aktualizace: Stížnost odeslána 23. 12. 2014.

Vážená rado!

Zákon 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, stanoví provozovatelům vysílání v § 31 odst. 2 mimo jiné tuto povinnost:

Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů…

Zákon 483/1991 Sb., o České televizi, stanovuje v § 2, že:

(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,

Ve vysílání pořadu Události 13. listopadu 2014 byla z projevu Miloše Zemana odstraněna zmínka o Zdeňkovi Bakalovi. Miloš Zeman projev přednesl na ekonomické konferenci 25 let svobodného podnikání.

Prezident Miloš Zeman řekl:
„… Jdeme po stoupající cestě na které jsou některé zbytečné kameny, tu Kožený, tu Zdeněk Bakala, tu mnozí další…“

V pořadu Události však zaznělo pouze toto:
„… Jdeme po stoupající cestě na které jsou některé zbytečné kameny, tu Viktor Kožený, tu mnozí další…“

Vystřižení zmínky o Zdeňkovi Bakalovi považuji za hrubé porušení hlavních úkolů veřejné služby, tedy České televize, v oblasti televizního vysílání. Diváci sledující zcenzurovaný projev tak nemohou vědět, že uprostřed věty zazněla tato zmínka a jde tak o dezinformování těchto diváků.

Po stížnostech lidí zareagovala facebooková stránka České televize, která napsala:
„Ano, jméno Zdeňka Bakaly ve výňatku projevu ve vysílání Událostí chybí a má to dva důvody: Prvním je obecné zkracování výroků pro Události (v živém přenosu projevu jméno zaznělo, stejně tak ve zkráceném záznamu projevu, který jsme vysílali v průběhu odpoledne na ČT24). Druhým důvodem je fakt, že Viktor Kožený je pravomocně odsouzený pachatel, kdežto Zdeněk Bakala nikoli – jde tedy o osočení ze strany politika, a v takovém okamžiku by bylo nutné dodat reakci pana Bakaly. Tu jsme však neměli k dispozici. Obsahu konference se tento dlouhodobý osobně laděný spor navíc netýkal. Jde tedy o logický novinářský postup, kdy není možné do hlavní zpravodajské relace vybrat zrovna výrok, který někoho nevinného obviňuje a staví na rovinu s pravomocně odsouzeným pachatelem, aniž bychom zároveň nedodali protireakci. Pokud bychom relaci odvysílali takto, mohli bychom být napadeni z nevyváženosti a zřejmě čelit i právním krokům. Věříme, že toto vysvětlení uznáte jako logický důvod.“

Oba argumenty – zkracování projevu a obvinění nevinného – považuji za naprosto neodůvodněné z následujících důvodů:

1) Výmluva o zkracování neobstojí, neb považuji hlavní úkoly veřejné služby nadřazené zkracování v tom smyslu, aby nebyly cenzurovány korektní zmínky uprostřed projevu. Odpovědní lidé v České televizi mohli vybrat jinou část projevu a zkrátit její začátek či konec – divák tak pozná, že se nejedná o celý projev. Zcenzurováním uprostřed projevu je divák dezinformován, protože ho nemůže napadnout, že uprostřed věty byla další – zcenzurovaná – slova.

2) Výmluva o nevinnosti obviněného je ještě více „hloupá.“ Ve svém projevu prezident Miloš Zeman totiž nikoho z obou zmíněných pánů neobviňuje. Odkazuji Radu na celý přepis projevu prezidenta Miloše Zemana na stránkách Pražského hradu. Celá věta zní:
„A říkal jsem zrovna včera na jednom mítinku v Kopřivnici, kde se Tatrovka zdvihá opět ze dna po některých neúspěšných privatizačních pokusech, mimochodem i ona byla v kuponové privatizaci, tak jsem říkal, uvědomte si, že za těch pětadvacet let se mnohé změnilo k pozitivnímu, že jdeme po stoupající cestě, na které jsou některé zbytečné kameny, tu Viktor Kožený, tu Zdeněk Bakala, tu mnozí další, ale že ta cesta stoupá, že naše města, naše obce krásní a že dochází k tomu, že jsme svobodní a že dokonce se můžeme vzájemně kritizovat, což je dar, který svým občanům minulý komunistický systém nedal.“

3) Česká televize se skrze svou facebokovou stránku vymlouvá, že k cenzuře došlo kvůli tomu, aby nemohla být napadena z nevyváženosti a čelit právním krokům. Ve stejném textu však ČT přiznává, že necenzurovaný projev odvysílala ve zkráceném záznamu projevu v průběhu odpoledne na ČT24.

Žádám Vás tedy o prošetření této kauzy, v případě, že došlo k pochybení kvůli cenzuře projevu, očekávám sankce vůči odpovědným lidem v České televizi.

V případě zjištěného pochybení také žádám, aby Česká televize chybu napravila v inkriminovaném vysílání v archivu České televize – jak přímo ve videu, tak na dané webové stránce a stejně tak toto napravení uvedla i na svých facebookových stránkách.

Předem mockrát děkuji za reakci.

S pozdravem

Jiří Schmied